1
00:00:05,472 --> 00:00:08,502
Pane Quinne,
slyšel jsem, že se zajímáte

2
00:00:08,504 --> 00:00:10,238
o Klíč.

3
00:00:10,273 --> 00:00:12,674
Tohle mi dal Ted Roark.

4
00:00:12,708 --> 00:00:14,242
Pracoval jsem pro FULCRUM
deset let

5
00:00:14,260 --> 00:00:17,345
a tohle je všechno,
co z toho mám.

6
00:00:17,380 --> 00:00:19,981
Avšak jediná osoba,
která to dokáže použít,

7
00:00:20,016 --> 00:00:21,299
je ten, kdo má Intersect.

8
00:00:21,350 --> 00:00:24,152
Já mám jeden svůj vlastní,

9
00:00:24,187 --> 00:00:26,321
ale ta zatracená věcička
má mouchy;

10
00:00:26,355 --> 00:00:27,756
buť ti to usmaží mozek

11
00:00:27,790 --> 00:00:29,191
nebo ti to vezme vzpomínky.

12
00:00:29,225 --> 00:00:31,726
Ten klíč potřebuji, abych to opravil.

13
00:00:31,761 --> 00:00:33,478
Zajímavé.

14
00:00:33,529 --> 00:00:36,264
Edgare, nechte si to pro sebe.

15
00:00:36,299 --> 00:00:38,767
Mám pár nepřátel.

16
00:01:05,361 --> 00:01:07,729
Uvědomujete si, že to je
jenom jedna část Klíče?

17
00:01:07,763 --> 00:01:08,830
Ještě jsou další dvě části.

18
00:01:10,166 --> 00:01:11,233
QUINN:
Já vím.

19
00:01:11,267 --> 00:01:12,901
Mé zdroje mi řekly,
že bývalý člen Ringu

20
00:01:12,935 --> 00:01:15,837
získal jednu část před pár lety
od Volkoffa.

21
00:01:15,871 --> 00:01:17,639
Ring.

22
00:01:17,673 --> 00:01:19,207
Amatéři.

23
00:01:25,948 --> 00:01:27,349
Edgare...
........