1
00:01:54,000 --> 00:01:57,832
Dám vám ďalšie informácie
čo viem. V poriadku?

2
00:01:57,920 --> 00:02:00,957
Vďaka, Mokrane.
11 hodím večer. Nezabudnite.

3
00:02:03,968 --> 00:02:07,504
- Generál vás očakáva, major Brand.
- Vďaka.

4
00:02:08,349 --> 00:02:09,724
Prepáčte.

5
00:02:43,177 --> 00:02:46,677
- Meškáte, Wilkins. Kde ste bol?
- Rozprával sa s majorom.

6
00:02:46,764 --> 00:02:49,469
Nechápen to, pane.
Zdá sa, že ma nemáte rád.

7
00:02:49,559 --> 00:02:52,311
Vyskúšajte si toto arabské
oblečenie.

8
00:02:52,395 --> 00:02:54,803
Pôjdeme na malý výleť, čo?

9
00:03:03,074 --> 00:03:04,651
Čo s týmto?

10
00:03:04,741 --> 00:03:06,402
Michael, povedzte to.

11
00:03:06,494 --> 00:03:09,863
Zajtra o 18.30 bude zvláštna
operácia.

12
00:03:10,539 --> 00:03:14,585
Za nepriateľskou líniou.
Prekvapíme nemcov v Bengasi.

13
00:03:16,379 --> 00:03:17,957
Operácia je pripravená?

14
00:03:18,465 --> 00:03:19,662
Nie celkom.

15
00:03:19,758 --> 00:03:22,795
Posledné pokyny sme dostali
pred hodinou.

16
00:03:25,055 --> 00:03:28,424
- Môžete so mnou počítať.
- Veľmi dobre.

17
00:03:28,601 --> 00:03:31,008
Viem že milujete akciu.

18
00:03:31,144 --> 00:03:33,718
Budete veliť operácii.

19
00:03:33,814 --> 00:03:35,937
Nakoniec, je to len
rutinná práca.

20
00:03:37,192 --> 00:03:42,069
- Mimochodom, viete arabsky?
- Nie som veľmi dobrý v jazykoch.

21
00:03:42,156 --> 00:03:45,074
Som z Južnej afriky,
a nikdy som sa nezbavil akcentu.

22
00:03:45,159 --> 00:03:47,448
Ale vaša znalosť nemčiny je slušná.
........