1
00:00:00,633 --> 00:00:03,400
<i>Září 1492.</i>

2
00:00:03,401 --> 00:00:06,894
<i>Rodrigo Borgia si zajistil
zvolení papežem.</i>

3
00:00:06,895 --> 00:00:08,857
Borgia... 14.

4
00:00:08,858 --> 00:00:10,421
Jsem papež!

5
00:00:10,422 --> 00:00:13,928
<i>Jako papež Alexandr VI. plánuje
reformu církve.</i>

6
00:00:13,929 --> 00:00:18,446
Oficiálně jsme zbavili tvého bratra
Fabrizia titulu prefekta Říma.

7
00:00:18,447 --> 00:00:22,734
Dnes ve Vatikánu končí éra bezpráví!

8
00:00:22,735 --> 00:00:24,474
<i>Přátelé se stali nepřáteli.</i>

9
00:00:24,475 --> 00:00:27,664
Jmenujeme tě papežským gonfalonierem.

10
00:00:27,665 --> 00:00:31,282
- Těší tě to?
- Ano! Je to můj sen!

11
00:00:31,283 --> 00:00:34,788
Dal jste bezpečnost Říma do rukou
amatérovi.

12
00:00:34,789 --> 00:00:38,956
Marcantonio Colonna
mluvil o spiknutí proti papeži!

13
00:00:38,957 --> 00:00:43,839
Zmínil Della Rovereho, Orsiniho
a neapolského krále Ferranteho.

14
00:00:43,840 --> 00:00:45,835
<i>Nepřátelé se stali přáteli.</i>

15
00:00:45,836 --> 00:00:47,188
Budu kancléřem.

16
00:00:47,189 --> 00:00:50,609
Tvoje neteř Lucrezie se vdá za mého
bratrance Giovanniho,

17
00:00:50,610 --> 00:00:52,591
aby nás spojila krví.

18
00:00:52,592 --> 00:00:56,674
Lady Giulia zůstane v Římě,
pokud Adriana potřebuje její pomoc.

19
00:00:56,675 --> 00:00:59,120
- Matko!
- Potřebuji ji.

20
00:00:59,121 --> 00:01:02,165
Giulia velmi pomáhá v tak velké domácnosti.

21
00:01:02,166 --> 00:01:07,649
<i>A někdy se papežova vlastní rodina
stává největší hrozbou...</i>

22
00:01:07,650 --> 00:01:12,113
Žehnáš mému bratrovi,
který se o tebe nestará!

........