1
00:02:25,882 --> 00:02:27,341
Chmýří z pampelišek!

2
00:02:28,635 --> 00:02:33,510
Když přiletí chmýří,
zima už pryč míří.

3
00:02:40,563 --> 00:02:43,849
Když poletuje chmýří,
jaro už se blíží.

4
00:02:45,693 --> 00:02:47,733
Chytím to nejhezčí.

5
00:02:47,946 --> 00:02:51,149
-Ciccio, pojďme na pobřeží.
-Podívej tamhle na to.

6
00:03:06,880 --> 00:03:11,756
Do našeho města přichází
chmýří a jaro společně.

7
00:03:13,512 --> 00:03:18,968
Chmýří si poletuje.
Lítá sem a zase tam.

8
00:03:19,184 --> 00:03:23,727
Vznáší se nad hřbitovem,
kde všichni v klidu odpočívají.

9
00:03:23,939 --> 00:03:26,726
Vznáší se nad pláží
a nad Němci,

10
00:03:26,942 --> 00:03:30,061
kterým není zima.

11
00:03:31,237 --> 00:03:34,404
Vznáší se, vznáší.

12
00:03:34,616 --> 00:03:36,490
Poletuje.

13
00:03:36,701 --> 00:03:39,702
Poletuje, poletuje.

14
00:03:40,038 --> 00:03:43,454
Vznáší se, vznáší!

15
00:03:44,250 --> 00:03:47,666
Jsem nejmladší ze čtrnácti dětí.
Když jsem se narodil,

16
00:03:47,879 --> 00:03:51,462
mému otci už to stačilo,
tak mi dal jméno "Definitivo".

17
00:03:51,674 --> 00:03:55,754
Kdyby mu to stačilo dřív,
bylo by o jednoho mluvku míň.

18
00:03:55,970 --> 00:03:57,464
Hezký večer.

19
00:03:57,679 --> 00:03:59,423
Uvidíme se na náměstí.

20
00:04:03,019 --> 00:04:05,344
Přišla jsem pro sestru.
Jdu moc brzy?

21
00:04:05,563 --> 00:04:07,057
Tvoje sestra je tady.

22
00:04:07,272 --> 00:04:09,763
Fiorello! Už jsem hotová.
Pojď dál.

........