1
00:01:12,900 --> 00:01:14,340
Řeknou vám, abyste nepanikařili.

2
00:01:16,460 --> 00:01:18,700
Řeknou vám,
abyste zachovali klid.

3
00:01:18,735 --> 00:01:20,820
Abyste se nebránili.

4
00:01:20,855 --> 00:01:23,540
Nebojovali s nimi.

5
00:01:23,575 --> 00:01:28,700
Nemáte na ně mluvit.
Pouze odpovídat na jejich otázky.

6
00:01:30,780 --> 00:01:32,420
Dělejte, co vám řeknou...

7
00:01:33,620 --> 00:01:36,980
a dožijete se dalšího dne.

8
00:01:51,420 --> 00:01:52,660
Všechno v pořádku, šéfe?

9
00:01:53,700 --> 00:01:55,140
Všechno v pořádku, Tome.

10
00:02:19,340 --> 00:02:21,940
Ve chvíli, kdy tu práci vezmete,
vás varují, že se to může stát.

11
00:02:25,220 --> 00:02:26,780
Upozorní vás na všechna nebezpečí...

12
00:02:38,460 --> 00:02:41,860
a určí vaše slabá místa.

13
00:02:57,740 --> 00:02:59,620
Připraví vás.

14
00:02:59,655 --> 00:03:01,780
Řeknou vám všechno,
kromě toho...

15
00:03:01,815 --> 00:03:03,280
kdy se to stane.

16
00:05:10,020 --> 00:05:11,900
Běž!

17
00:05:11,935 --> 00:05:13,140
Dobrý!

18
00:05:13,175 --> 00:05:15,060
Hni se!

19
00:05:16,300 --> 00:05:18,860
Dělej. Ruce nad hlavu!

20
00:05:18,895 --> 00:05:20,420
Přidej!

21
00:05:20,455 --> 00:05:22,700
Rychle!

22
00:05:26,660 --> 00:05:27,980
Hni sebou!

23
00:05:31,340 --> 00:05:33,140
Otevři to!

24
00:05:40,940 --> 00:05:43,580
Čtyři čísla, hrdino.
Chci je slyšet.
........