1
00:00:38,765 --> 00:00:40,794
Volám z Los Angeles.

2
00:00:42,227 --> 00:00:44,303
Chci ověřený šek.

3
00:00:47,483 --> 00:00:49,511
Vaší londýnskou pobočkou.

4
00:00:51,028 --> 00:00:55,144
Společnost se jmenuje
Wiggis a Trumbull Development.

5
00:00:57,034 --> 00:01:01,019
Ano,číslo účtu je
jedna-dva-devět-šest-šest-šest.

6
00:01:03,207 --> 00:01:05,283
Padesát tisíc dolarů.

7
00:01:10,297 --> 00:01:12,325
-Margaret Walsh.

8
00:01:20,641 --> 00:01:23,048
Ano, děkuji.
Děkuji velmi pěkně.

9
00:01:54,174 --> 00:01:57,875
- Co ti řekli?
- Mluvila jsem se společností v Londýně,
a chtějí nás zaměstnat.

10
00:01:57,969 --> 00:01:59,997
Máme tam být 22.

11
00:02:00,055 --> 00:02:03,839
Co to je za práci? Jaká?
Chci tím říct,co jedeme stavět?

12
00:02:04,935 --> 00:02:09,763
Já nevím. Říkali to,co psali v dopisu,
že jde o vnitřní design...

13
00:02:10,357 --> 00:02:12,255
...a že máme příznivé doporučení.

14
00:02:12,860 --> 00:02:15,600
Příznivé doporučení.
Od hoho?

15
00:02:17,406 --> 00:02:23,111
- Nevím.To neřekli.
- Dostaneme nabídku na práci
a nevíme od koho.

16
00:02:23,287 --> 00:02:25,979
Je zvykem,že nám
řeknou co budeme dělat.

17
00:02:26,290 --> 00:02:29,778
Dají nám zálohu 50.000 dolarů...

18
00:02:29,918 --> 00:02:32,160
...a nic neřeknou.

19
00:02:32,254 --> 00:02:34,579
Řekli, že tam máme být 22.

20
00:02:37,342 --> 00:02:41,043
To je za 10 dní.
Nech to tak a užij si je.

21
00:02:41,180 --> 00:02:46,091
Drahá,kdybych věděl co tam
budeme dělat,tak bych si užíval.

22
00:02:46,226 --> 00:02:48,171
Myslím,že bychom měli
........