1
00:01:48,674 --> 00:01:51,129
- Pojď sem.
- Co je?

2
00:02:09,695 --> 00:02:13,527
- Dobrý den, paní Staplesová.
- Dobrý den.

3
00:02:24,293 --> 00:02:26,914
Jedete pozdě.

4
00:03:22,142 --> 00:03:25,309
Sakra.

5
00:03:41,954 --> 00:03:46,248
- Sakra. Pojedeme tvým.
- To nejede víc než 60.

6
00:03:56,677 --> 00:03:58,835
Která odbočka?

7
00:03:59,805 --> 00:04:03,138
- Snad ne B359.
- Je to B359.

8
00:04:03,225 --> 00:04:05,798
Kruci.

9
00:04:40,721 --> 00:04:42,927
Kruci. Krucinál.

10
00:04:48,145 --> 00:04:50,552
Do prdele.

11
00:05:17,424 --> 00:05:19,915
Tvé zpoždění nese pečeť velikosti.

12
00:05:20,010 --> 00:05:23,130
Vykoupilo ho pravé utrpení.

13
00:05:24,306 --> 00:05:26,382
Moc se omlouvám.

14
00:05:26,475 --> 00:05:30,259
Po obřadu se zabiju,
jestli vás to utěší.

15
00:05:30,354 --> 00:05:34,683
- To nic. Tom byl v pohotovosti.
- Ty jsi anděl, Tome.

16
00:05:34,775 --> 00:05:37,266
Příšerný účes.

17
00:05:40,906 --> 00:05:44,441
Hlavně když máš prstýnky.

18
00:06:02,719 --> 00:06:05,839
Nesnáším nedochvilnost.

19
00:06:16,108 --> 00:06:18,184
A jdeme na to.

20
00:06:40,132 --> 00:06:42,623
Ta vypadá nádherně.

21
00:06:42,718 --> 00:06:45,635
Scarlett, vypadá jako našlehaná pěna.

22
00:06:54,062 --> 00:07:00,599
Vítám vás v našem kostele v tento
pro Anguse a Lauru významný den.

23
00:07:02,321 --> 00:07:07,825
Před obřadem
si zazpíváme první chvalozpěv.

........