1
00:00:02,441 --> 00:00:04,526
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:04,526 --> 00:00:09,031
Potřebuješ jméno, co takhle Mike?
Retrovirus funguje, to je jasné.

3
00:00:09,031 --> 00:00:13,452
- Jen se na toho kluka koukni.
- Stávám se tím, kým jsem byl.

4
00:00:13,452 --> 00:00:17,248
Nejen že se náš poručík vrátil k Wraithům,
ale ví, že Atlantis stále existuje.

5
00:00:17,248 --> 00:00:20,626
Odhalili jsme mateřskou loď
směřující k Atlantis.

6
00:00:20,626 --> 00:00:22,753
Myslím, že můžeme předpokládat,
že to je Michael.

7
00:00:22,753 --> 00:00:27,549
Váš retrovirus nám umožní
krmit se znepřátelenými Wraithy.

8
00:00:27,549 --> 00:00:29,385
- Přijímáme zprávu!
- Co je to přesně?

9
00:00:29,385 --> 00:00:32,721
Všechno, co jsme kdy chtěli vědět
o wraithské technologii, ale báli se zeptat.

10
00:00:32,721 --> 00:00:37,142
Jakmile přiletíme na dosah, můžeme
přenést kanystr do komory CO2 a... bum!

11
00:00:37,142 --> 00:00:41,647
- Jedna dewraithizovaná mateřská loď.
- Trochu jsme... změnili plán.

12
00:00:41,647 --> 00:00:44,942
Dvě mateřské lodě směřují k nám,
pane. Jedna je ta přátelská.

13
00:00:44,942 --> 00:00:48,279
Královna chce, abyste viděli
ovoce své práce.

14
00:00:48,279 --> 00:00:50,948
Uvnitř plánů mateřské lodě
byl červ - počítačový virus.

15
00:00:50,948 --> 00:00:51,865
Co si vzali?

16
00:00:51,865 --> 00:00:54,785
Umístění všech světů
z naší databáze.

17
00:01:02,376 --> 00:01:05,629
S několika F302 bychom jim mohli zničit
hyperpohon a získat trochu času.

18
00:01:05,629 --> 00:01:07,131
Do toho!

19
00:01:07,965 --> 00:01:10,134
Štíty na 60%.

20
00:01:14,930 --> 00:01:18,309
- Nepřátelské kontakty!
- Dýko 3 a 4, kryjte nám záda!

21
00:01:18,309 --> 00:01:19,560
Rozumím.

........