1
00:00:31,010 --> 00:00:32,469
<i>Začíná to na mostě.</i>

2
00:01:27,233 --> 00:01:28,312
Craigu!

3
00:01:31,988 --> 00:01:34,479
Cos chtěl provést s tím kolem, zlato?

4
00:01:36,200 --> 00:01:39,451
Na kolo kašlu. Chci se zabít.

5
00:01:40,496 --> 00:01:43,581
Jenže ono nás stálo
spoustu peněz, sportovče.

6
00:01:44,042 --> 00:01:45,785
Snad bys na něj mohl být opatrnější.

7
00:01:45,877 --> 00:01:49,293
Mysli na mě, Craigu.
Mohlo by se mi hodit, až vyrostu.

8
00:01:50,214 --> 00:01:52,587
- Promiňte. Nemyslel jsem, že...
- Správně.

9
00:01:52,759 --> 00:01:55,297
Nemyslels na nás, když ses rozhodoval,

10
00:01:55,595 --> 00:01:56,626
viď, zlato?

11
00:01:56,721 --> 00:01:58,678
To je dost sobecké.

12
00:01:59,265 --> 00:02:02,100
Nenapadlo tě,
že by to mohlo ublížit tvé sestře?

13
00:02:03,228 --> 00:02:05,019
Já... Omlouvám se.

14
00:02:11,694 --> 00:02:14,648
<i>Tady se obvykle probudím zpocený hrůzou.</i>

15
00:02:14,739 --> 00:02:15,984
<i>Ale z jakéhosi důvodu</i>

16
00:02:17,784 --> 00:02:19,195
<i>to tentokrát bylo jiné.</i>

17
00:02:51,651 --> 00:02:55,399
NEDĚLE

18
00:02:59,367 --> 00:03:00,647
Já...

19
00:03:02,078 --> 00:03:03,406
Chci se zabít.

20
00:03:05,957 --> 00:03:08,115
Vyplň to. Takže...

21
00:03:31,774 --> 00:03:33,269
Jak je?

22
00:03:38,823 --> 00:03:40,021
Nemáš cígo?

23
00:03:42,160 --> 00:03:43,571
Ne, promiňte.

24
00:03:44,579 --> 00:03:46,453
Co je s tebou?

........