1
00:00:52,226 --> 00:00:56,183
"DU CIRQUE" PRODUCTIONS
SOUND AND VISION NATIONAL
INSTITUTE

2
00:00:56,675 --> 00:00:58,407
A.A.A.
uvádí

3
00:01:01,573 --> 00:01:07,538
CHRONOPOLIS

4
00:02:17,805 --> 00:02:21,451
Není zde dostatek důkazů
k popření existence města Chronopolis.

5
00:02:21,732 --> 00:02:24,659
Naopak, sny a rukopisy připouští, že...

6
00:02:25,010 --> 00:02:29,223
historie města je příběh o věčnosti
a touze.

7
00:02:29,868 --> 00:02:32,613
Jeho obyvatelé jsou lhostejní k těm,

8
00:02:33,125 --> 00:02:35,500
jejichž jedinou prací a jedinou
radostí

9
00:02:35,961 --> 00:02:37,802
je výroba času.

10
00:02:38,506 --> 00:02:40,440
Navzdory jednotvárnosti nesmrtelnosti

11
00:02:40,954 --> 00:02:42,925
obyvatelé očekávají významnou událost,

12
00:02:43,347 --> 00:02:45,991
která se bude odehrávat v
určitém čase lidského bytí.

13
00:02:46,452 --> 00:02:49,885
K této události se již schyluje...

14
00:02:49,885 --> 00:02:53,000
www.Titulky.com


........