1
00:01:12,546 --> 00:01:14,954
Bratří Grimmové, vaše výsosti.

2
00:01:15,049 --> 00:01:17,125
Dobrý den, pánové.

3
00:01:17,218 --> 00:01:19,294
Děkuji vám, že jste přišli.

4
00:01:25,601 --> 00:01:30,761
Asi se divíte,
že člověk mého věku si vyžádal audienci

5
00:01:30,856 --> 00:01:33,857
s autory příběhů pro děti.

6
00:01:33,943 --> 00:01:37,062
Váš dopis byl nadmíru zajímavý, paní.

7
00:01:37,154 --> 00:01:41,816
Já myslím,
že vaše sbírka pohádek je opravdu skvělá.

8
00:01:41,909 --> 00:01:43,902
Děkujeme.

9
00:01:43,994 --> 00:01:46,616
Musím však přiznat, že mě velmi rozrušila

10
00:01:46,705 --> 00:01:50,917
vaše verze Popelky.

11
00:01:52,127 --> 00:01:55,247
Někteří lidé se dušují,
že vyprávění od Perraulta,

12
00:01:55,339 --> 00:01:58,838
kde vystupuje
dobrá kmotra sudička a kouzelné dýně,

13
00:01:58,926 --> 00:02:00,669
má nejblíž k pravdě.

14
00:02:00,761 --> 00:02:03,797
Někdo tvrdí,
že střevíček byl z kožešinky.

15
00:02:03,889 --> 00:02:06,559
Jiní trvají na tom, že byl ze skla.

16
00:02:06,642 --> 00:02:08,800
Pravdu se nejspíš nikdy nedozvíme.

17
00:02:08,894 --> 00:02:11,017
Promiňte, vaše výsosti.

18
00:02:11,105 --> 00:02:14,059
Mohu se zeptat na tamten obraz?

19
00:02:14,150 --> 00:02:16,226
Je skutečně...

20
00:02:16,318 --> 00:02:17,647
pozoruhodná.

21
00:02:17,736 --> 00:02:19,812
Jmenovala se Daniella...

22
00:02:19,905 --> 00:02:22,231
de Barbarac.

23
00:02:22,324 --> 00:02:24,400
A toto...

24
00:02:25,911 --> 00:02:29,078
byl její skleněný střevíc.
........