1
00:00:01,177 --> 00:00:03,094
<i>Pomer je vždy rovnaký.</i>

2
00:00:03,145 --> 00:00:06,898
<i>1:1.618, vždy a vždy a vždy znovu.</i>

3
00:00:06,965 --> 00:00:11,269
<i>Schémy sú skryté v zornom poli.</i>

4
00:00:11,320 --> 00:00:13,772
<i>Stačí vedieť, kde hľadať.</i>

5
00:00:13,823 --> 00:00:19,110
Veci, ktoré väčšina ľudí vidí ako chaos,
v skutočnosti vychádzajú zo zákonov chovania.

6
00:00:19,161 --> 00:00:23,782
<i>Galaxie, planéty, lastúry.</i>

7
00:00:23,833 --> 00:00:26,317
<i>Vzorce nikdy neklamú.</i>

8
00:00:26,369 --> 00:00:30,038
<i>Iba niekoľkí z nás vidia
ako kúsky do seba zapadajú.</i>

9
00:00:30,122 --> 00:00:36,594
<i>Na tejto planéte žije
7,080,360,000 ľudí.</i>

10
00:00:36,662 --> 00:00:40,598
<i>Toto je príbeh o zopár z nich.</i>

11
00:00:40,666 --> 00:00:43,218
<i>Existuje staroveká čínska báj o Červenej niti osudu.</i>

12
00:00:43,302 --> 00:00:46,003
<i>Vraví sa, že bohovia </i>

13
00:00:46,055 --> 00:00:47,555
<i>uviazali červenú niť k členkom každého z nás tak,</i>

14
00:00:47,640 --> 00:00:49,607
<i>aby sa našli ľudia,</i>

15
00:00:49,675 --> 00:00:52,727
<i>ktorým osud predurčil ich stretnutie.</i>

16
00:00:52,812 --> 00:00:57,009
<i>Táto niť sa môže natiahnuť alebo aj zamotať,
ale nikdy nie sa pretrhnúť. </i>

17
00:00:57,010 --> 00:00:59,650
<i>Všetko je predurčené
matematickou pravdepodobnosťou,</i>

18
00:00:59,744 --> 00:01:03,051
<i>a moja práca je tieto čísla sledovať,</i>

19
00:01:03,086 --> 00:01:06,488
<i>vytvoriť spojenie tým, ktorí sa potrebujú nájsť...</i>

20
00:01:06,523 --> 00:01:10,442
<i>tým, ktorých životy sa musia spojiť.</i>

21
00:01:10,527 --> 00:01:16,615
<i>Narodil som sa pred 4161 dňami, 26.Októbra 2000.</i>

22
00:01:16,699 --> 00:01:25,695
Žijem jedenásť rokov, štyri mesiace,
21 dní a 14 hodín. A po celú tú dobu...

23
00:01:27,142 --> 00:01:29,784
<i>..som nikdy nepovedal jediné slovo.</i>

24
00:01:30,416 --> 00:01:37,416
........