1
00:00:09,370 --> 00:00:10,228
Bože.

2
00:00:10,229 --> 00:00:11,612
Walden.

3
00:00:11,614 --> 00:00:13,230
Zobuď sa. Musíš ísť.

4
00:00:13,232 --> 00:00:14,281
Čo?

5
00:00:14,283 --> 00:00:15,733
Moja dcéra sa čoskoro zobudí.

6
00:00:15,735 --> 00:00:18,435
Nechcem aby ťa tu našla.

7
00:00:18,437 --> 00:00:20,120
Okej...

8
00:00:20,122 --> 00:00:21,539
Som hore.

9
00:00:21,541 --> 00:00:23,541
Teraz sa obleč.

10
00:00:23,543 --> 00:00:24,959
V poriadku.

11
00:00:24,961 --> 00:00:27,110
Pred tým ako pôjdem,

12
00:00:27,112 --> 00:00:29,914
mám taký ranný fenomén,

13
00:00:29,916 --> 00:00:31,582
ktorý sa občas mužom stáva.

14
00:00:31,584 --> 00:00:33,417
Vieš, ráno.

15
00:00:33,419 --> 00:00:36,119
Nezaujíma ma tvoja erekcia, okej?

16
00:00:36,121 --> 00:00:38,138
Okej, fajn, fajn.

17
00:00:38,140 --> 00:00:40,791
Len som myslel, že na to poukážem,

18
00:00:40,793 --> 00:00:42,459
keďže...

19
00:00:42,461 --> 00:00:44,795
vieš, to ukazuje.

20
00:00:44,797 --> 00:00:46,630
Veľmi pôsobivé.

21
00:00:46,632 --> 00:00:49,967
Odíď pred tým ako sa Ava zobudí, okej?

22
00:00:49,969 --> 00:00:52,319
Niekedy sa s ňou budem
musieť stretnúť.

23
00:00:52,321 --> 00:00:54,939
Niekedy áno,
ale nie dnes.

24
00:00:54,941 --> 00:00:57,474
Ale cítim sa ako keby
som ju už poznal.

25
........