1
00:00:15,400 --> 00:00:17,900
Anglické titulky:
www.tvsubtitles.net

2
00:00:18,063 --> 00:00:21,152
<i>Pro zápis přečtu,
a na počest přínosu delegátů,</i>

3
00:00:21,272 --> 00:00:23,955
<i>kteří nemohli setrvat
do konce zasedání,</i>

4
00:00:24,649 --> 00:00:29,071
prohlášení a rozhodnutí
tohoto prvního kongresu.

5
00:00:29,191 --> 00:00:30,127
<i>Rozhodnuto bylo...</i>

6
00:00:30,645 --> 00:00:35,069
že nedávným politováníhodným nařízením
parlamentu vůči Massachusetts,

7
00:00:35,334 --> 00:00:37,472
se nemůžeme podvolit.

8
00:00:37,730 --> 00:00:40,929
Ale jelikož věříme,
že naši kolegové ve Velké Británii

9
00:00:41,327 --> 00:00:44,934
si přejí znovuobnovení našeho
štěstí a prosperity,

10
00:00:45,403 --> 00:00:47,979
<i>než abychom podpořili
domobranu Massachusetts,</i>

11
00:00:48,355 --> 00:00:53,192
shodli jsme se přikročit
k následujícím mírovým krokům...

12
00:00:53,845 --> 00:00:58,449
Za prvé: zveřejnit výše uvedené,
obyvatelům Britské Ameriky.

13
00:00:58,569 --> 00:00:59,889
Kteří to nepotřebují
připomínat.

14
00:00:59,909 --> 00:01:04,161
Za druhé: podepsat dohodu
o nedovážení, nekonzumování

15
00:01:04,321 --> 00:01:08,014
a nevyvážení britského zboží.

16
00:01:08,263 --> 00:01:11,168
- Kterou nikdo nedodrží.
- A za třetí:

17
00:01:11,590 --> 00:01:14,344
zaslat jejímu Veličenstvu
urgentní dopis.

18
00:01:14,665 --> 00:01:17,541
Který její Veličenstvo
nebude číst.

19
00:01:18,339 --> 00:01:20,420
Toto zasedání kongresu končí.

20
00:01:21,067 --> 00:01:24,994
Poslání tohoto kongresu bylo
naplněno, všichni delegáti...

21
00:01:25,033 --> 00:01:26,592
"Poslání tohoto kongresu."

........