1
00:00:01,417 --> 00:00:02,616
Men

2
00:00:09,370 --> 00:00:10,228
Pane, Bože.

3
00:00:10,229 --> 00:00:11,612
Waldne.


4
00:00:11,614 --> 00:00:13,230
Vzbuď se.
Musíš jít.

5
00:00:13,232 --> 00:00:14,281
Co?

6
00:00:14,283 --> 00:00:15,733
Moje dcera
vstává brzo.

7
00:00:15,735 --> 00:00:18,435
Nechci, aby
tě tady našla.

8
00:00:18,437 --> 00:00:20,120
Dobrá...

9
00:00:20,122 --> 00:00:21,539
Už vstávám.

10
00:00:21,541 --> 00:00:23,541
Teď se obleč.

11
00:00:23,543 --> 00:00:24,959
Dobrá.

12
00:00:24,961 --> 00:00:27,110
Um... než půjdu,

13
00:00:27,112 --> 00:00:29,914
Mám ten ranní fenomén

14
00:00:29,916 --> 00:00:31,582
který se někdy
děje chlapům.

15
00:00:31,584 --> 00:00:33,417
Víš,
po ránu.

16
00:00:33,419 --> 00:00:36,119
Nezajímá mě
tvoje erekce, dobrá?

17
00:00:36,121 --> 00:00:38,138
Dobře, fajn, fajn.

18
00:00:38,140 --> 00:00:40,791
Jen jsem myslel,
že bych na to měl upozornit

19
00:00:40,793 --> 00:00:42,459
protože je...

20
00:00:42,461 --> 00:00:44,795
víš, v pozoru.

21
00:00:44,797 --> 00:00:46,630
Velmi působivé.

22
00:00:46,632 --> 00:00:49,967
Teď, utíkej, než se
Ava probudí, jo?

23
00:00:49,969 --> 00:00:52,319
Víš, jednou ji
........