1
00:00:00,795 --> 00:00:03,086
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,140 --> 00:00:04,957
Vítejte v roce 1963.

3
00:00:05,008 --> 00:00:06,175
Ti nejhorší zločinci
téhle země

4
00:00:06,259 --> 00:00:07,810
se vracejí zpátky.

5
00:00:07,894 --> 00:00:09,718
Můj dědeček nebyl strážný.
Byl to trestanec.

6
00:00:10,647 --> 00:00:12,681
Ne!

7
00:00:14,401 --> 00:00:15,968
Zabil mého parťáka.

8
00:00:16,019 --> 00:00:17,353
Doktore Soto,
tohle je můj strýček Ray.

9
00:00:17,437 --> 00:00:18,604
Ray Archer
je váš strýc?

10
00:00:18,655 --> 00:00:19,772
Tak nějak.

11
00:00:19,823 --> 00:00:21,690
Vychoval mě,
když moji rodiče zemřeli.

12
00:00:21,775 --> 00:00:23,642
Není to tvůj případ, že Becky?

13
00:00:23,693 --> 00:00:25,194
Ne, tady jde o Alcatraz.
Tys tam pracoval...

14
00:00:25,278 --> 00:00:27,913
Zatraceně, Rebecco.
Nech to plavat.

15
00:00:27,981 --> 00:00:28,779
Policie!

16
00:00:28,999 --> 00:00:30,950
Takže musíme najít
ty lidi z roku 1963.

17
00:00:31,001 --> 00:00:32,284
Musíme zjistit,
kdo je odvedl.

18
00:00:33,503 --> 00:00:35,704
Kde jste byl těch 50 let?

19
00:00:35,789 --> 00:00:38,157
Nevím.

20
00:01:56,253 --> 00:01:59,622
Hele, co to děláte?

21
00:01:59,706 --> 00:02:01,707
Vy sem nepatříte.

22
00:02:45,635 --> 00:02:51,957
Jsi vzhůru dřív,
než zazvonil budík, jo?

23
00:02:52,008 --> 00:02:54,174
........