1
00:00:10,225 --> 00:00:11,083
Pane, Bože.

2
00:00:11,084 --> 00:00:11,989
Waldne.

3
00:00:12,469 --> 00:00:14,085
Vzbuď se.
Musíš jít.

4
00:00:14,087 --> 00:00:15,136
Co?

5
00:00:15,138 --> 00:00:16,588
Moje dcera
vstává brzo.

6
00:00:16,590 --> 00:00:18,771
Nechci, aby
tě tady našla.

7
00:00:19,889 --> 00:00:20,975
Dobrá...

8
00:00:20,977 --> 00:00:22,042
Už vstávám.

9
00:00:22,758 --> 00:00:24,278
Teď se obleč.

10
00:00:24,973 --> 00:00:25,814
Dobrá.

11
00:00:25,816 --> 00:00:27,506
Um... než půjdu,

12
00:00:27,967 --> 00:00:30,769
Mám ten ranní fenomén

13
00:00:30,771 --> 00:00:32,437
který se někdy
děje chlapům.

14
00:00:32,965 --> 00:00:34,272
Víš,
po ránu.

15
00:00:34,274 --> 00:00:36,974
Nezajímá mě
tvoje erekce, dobrá?

16
00:00:37,284 --> 00:00:38,604
Dobře, fajn, fajn.

17
00:00:39,522 --> 00:00:41,646
Jen jsem myslel,
že bych na to měl upozornit

18
00:00:41,648 --> 00:00:42,900
protože je...

19
00:00:43,020 --> 00:00:45,532
víš, v pozoru.

20
00:00:46,412 --> 00:00:47,485
Velmi působivé.

21
00:00:47,487 --> 00:00:50,822
Teď, utíkej, než se
Ava probudí, jo?

22
00:00:50,824 --> 00:00:53,174
Víš, jednou ji
budu muset poznat.

23
00:00:53,176 --> 00:00:55,794
Jednou, ano,
........