1
00:00:11,463 --> 00:00:14,180
"Lumík vzlétne" Část 2/2

2
00:00:14,180 --> 00:00:15,780
Skvělá britská veřejnost.

3
00:00:15,780 --> 00:00:19,180
Skvělá britská veřejnost
na vrcholu morálního rozhořčení.

4
00:00:21,480 --> 00:00:24,780
Jsme přímo před zatracenou
policejní stanicí, copak nám nikdo...

5
00:00:49,320 --> 00:00:52,220
- Prokrista!
- Chcípni! Chcípni!

6
00:00:54,240 --> 00:00:59,140
- Pro boha živýho!
- Opakuji: okamžitou pomoc!

7
00:01:24,440 --> 00:01:25,600
Jsi v pořádku?

8
00:01:25,600 --> 00:01:30,175
Jak se to vůbec mohlo stát?
Takový dav přímo před naší stanicí!

9
00:01:41,560 --> 00:01:43,480
Tys jim řekl, že je gay.

10
00:01:43,480 --> 00:01:45,960
Gay? Takový chudáček?

11
00:01:45,960 --> 00:01:48,200
- Jo. - Řekl jsem
jim, že je to buzerant.

12
00:01:48,200 --> 00:01:50,400
Co se tady děje?

13
00:01:50,400 --> 00:01:52,835
Zrovna jsem vám to chtěla říct, pane.

14
00:01:52,835 --> 00:01:56,160
Před stanicí je nepřátelský dav.

15
00:01:56,160 --> 00:02:00,320
Zajeď na Brighton Road.
S malým týmem. Diskrétně.

16
00:02:00,320 --> 00:02:03,040
- To je mý druhý jméno.
- Promluvím si se třemi z nich.

17
00:02:03,040 --> 00:02:05,400
Tady u mě.
Přiveď mi ty největší buřiče.

18
00:02:05,400 --> 00:02:07,760
- Dobře.
- Proč se o tom dovídám až teď?

19
00:02:07,760 --> 00:02:09,320
- Posloucháte mě?
- Poslouchám!

20
00:02:09,320 --> 00:02:11,480
Držte se v mezích zákona,
nebo skončíte tady.

21
00:02:11,480 --> 00:02:13,040
Byl to Cassidy?

22
00:02:13,040 --> 00:02:15,560
Usilovně se snažíme o porovnání...

........