1
00:00:00,176 --> 00:00:03,276
<i>Před pár měsíci jsem zjistila,
že mám dvojče.</i>

2
00:00:03,346 --> 00:00:05,546
<i>Ona mě pak požádala,
abych zaujala její místo,</i>

3
00:00:05,586 --> 00:00:09,958
<i>udržela tajemství, našla naši skutečnou
matku a pokusila se zůstat naživu.</i>

4
00:00:09,998 --> 00:00:11,900
<i>Vžijte se do mé situace.</i>

5
00:00:11,905 --> 00:00:14,974
<i>Jak dlouho byste
ve hře lží vydrželi vy?</i>

6
00:00:15,009 --> 00:00:16,876
<i>V předchozích dílech The Lying Game...</i>

7
00:00:16,910 --> 00:00:19,312
Dej mi vědět, až tě
Mads začne unavovat.

8
00:00:19,346 --> 00:00:21,981
- Nechceš mi říct, kde jsi byla?
- Byla jsem se Sutton v knihovně.

9
00:00:22,015 --> 00:00:24,350
Sutton sem volala před třemi
hodinami a hledala tě.

10
00:00:24,384 --> 00:00:27,153
Jestli jsi nechtěla, abych šla ven
s Ryanem, měla jsi to říct.

11
00:00:27,188 --> 00:00:29,955
Jsi ta poslední osoba, se kterou
by mě máma nebo táta chtěli vidět.

12
00:00:29,990 --> 00:00:31,590
Nerad se plížím kolem.

13
00:00:31,625 --> 00:00:32,625
Bazi, tohle je Sutton.

14
00:00:32,659 --> 00:00:34,894
Právě mě požádal,
abych byla v jeho kapele.

15
00:00:34,928 --> 00:00:36,028
Vy běžte najít Dereka.

16
00:00:36,062 --> 00:00:37,530
- Emmo.
- Ne. Sutton má pravdu.

17
00:00:37,564 --> 00:00:38,598
Ona musí být ta, která ho konfrontuje.

18
00:00:38,633 --> 00:00:40,966
Tu noc, co jsem vjela do jezera,
ses mě pokusil zabít.

19
00:00:41,001 --> 00:00:42,301
Kdo tě poslal?!

20
00:00:45,071 --> 00:00:46,939
Pojď vypadnem, hned.

21
00:00:46,973 --> 00:00:50,843
Včera večer byl ubit k smrti pajcrem
nebo nějakým tupým předmětem.

22
00:00:50,877 --> 00:00:51,845
Musíš vypadnout z města.
........