1
00:00:29,100 --> 00:00:31,800
Pane Adamsi.

2
00:00:35,900 --> 00:00:38,200
- Pane Adamsi.
- Ano!

3
00:00:43,900 --> 00:00:47,100
- Pane Adamsi, pane.
- Ano!

4
00:01:00,900 --> 00:01:03,300
Významné zprávy, pane Adamsi.

5
00:01:05,400 --> 00:01:07,700
Britové jsou poraženi.

6
00:01:10,200 --> 00:01:12,100
Podívejte.

7
00:01:39,100 --> 00:01:42,300
Teď, pane...

8
00:01:42,400 --> 00:01:46,300
teď už bude vše v pořádku.

9
00:01:47,600 --> 00:01:49,700
Vše bude v pořádku, pane.

10
00:02:00,700 --> 00:02:06,200
Odvedl jste velký kus práce
pro Ameriku, pane Adamsi.

11
00:02:06,285 --> 00:02:09,165
Všem jste nám
zamotal hlavu.

12
00:02:09,200 --> 00:02:12,400
Generál Washington v Yorktownu
odvedl hlavní díl práce.

13
00:02:12,500 --> 00:02:15,150
Mě náleží jen malý dílek.

14
00:02:15,185 --> 00:02:19,440
Naši ředitelé se shodli
na počátečním úvěru ve výši

15
00:02:19,500 --> 00:02:23,300
5 milionů
holandských guldenů...

16
00:02:23,400 --> 00:02:27,000
což jsou 2 miliony
vašich amerických dolarů,

17
00:02:27,035 --> 00:02:30,900
se speciální úrokovou
sazbou

18
00:02:31,000 --> 00:02:33,200
pět procent.

19
00:02:36,000 --> 00:02:37,800
Můžete považovat
základy kreditu Ameriky

20
00:02:37,900 --> 00:02:40,000
za položené.

21
00:02:40,035 --> 00:02:42,200
Dobrá, já...

22
00:02:46,600 --> 00:02:48,165
Já vám velice děkuji, pánové.

23
00:02:48,200 --> 00:02:50,800
........