1
00:00:00,360 --> 00:00:01,790
<font color="#800000"><i>V předchozích dílech The Vampire Diaries:</i></font>

2
00:00:01,790 --> 00:00:05,030
<i>Užívá si Elena toho, jak ji oba uctíváte?</i>

3
00:00:05,030 --> 00:00:08,630
Klidně si buď do Eleny zamilovaný.
Pokud to znamená, že ji ochráníš.

4
00:00:08,630 --> 00:00:11,610
Úplně mu přeskočilo.
Stefan je pryč a už se nevrátí.

5
00:00:11,610 --> 00:00:13,930
- Zničení Klause je to jediné, co mi zbylo.
- Měl jsi mě.

6
00:00:13,930 --> 00:00:15,710
O tebe jsem přišel ve chvíli,
kdy jsem s ním odjel z města.

7
00:00:15,710 --> 00:00:18,860
Protože jsem si na chvíli myslel,
že už se nebudu muset cítit provinile.

8
00:00:18,860 --> 00:00:20,920
- Provinile za co?
- Za to, že chci to, co chci.

9
00:00:20,920 --> 00:00:22,450
Políbit ho jsem neplánovala.

10
00:00:23,580 --> 00:00:27,640
3 spící Původní, 4 rakve.
Kdo je v té zamčené?

11
00:00:27,660 --> 00:00:29,730
Nyní svou rodinu sjednotím.

12
00:00:29,730 --> 00:00:32,180
To myslíš ty chudáky,
které s sebou taháš v rakvích?

13
00:00:32,180 --> 00:00:34,020
Uděláme to podle mého.

14
00:00:34,590 --> 00:00:37,310
Rebekah. Kole.
Finne, nedělej to.

15
00:00:38,500 --> 00:00:39,690
<i>Ta rakev je otevřená.</i>

16
00:00:40,610 --> 00:00:41,340
Matko.

17
00:00:41,340 --> 00:00:44,080
- Víš, proč tu jsem?
- Abys mě zabila.

18
00:00:44,080 --> 00:00:46,790
Abych ti odpustila.
Chci, abychom byli zase rodina.

19
00:00:52,540 --> 00:00:53,850
Jak je panu Saltzmanovi?

20
00:00:54,480 --> 00:00:56,760
Vzdal to a zůstane tu na pozorování,

21
00:00:56,760 --> 00:00:59,390
pokud mu teda slíbím,
že v domě vyměním zámky.

22
00:01:00,040 --> 00:01:02,010
Před chvílí jsem mluvila s Bonnie.

........