1
00:00:00,952 --> 00:00:05,647
Titulky by messi@h

2
00:00:47,866 --> 00:00:48,491
Haló?

3
00:00:48,492 --> 00:00:51,786
<i>To jsem já.
Neruším?</i>

4
00:00:51,787 --> 00:00:52,662
<i>Francesco?</i>

5
00:00:52,663 --> 00:00:53,829
Ne, v pořádku...

6
00:00:53,830 --> 00:00:56,207
...jednou jsem z té sprchy
vylézt musel.

7
00:00:56,208 --> 00:00:59,208
Počkej chvilku, Franco.

8
00:01:18,480 --> 00:01:19,981
Říkal jsi něco, Franco?

9
00:01:19,982 --> 00:01:22,982
<i>Ne, jen jsem chtěl vědět,
jak se máš.</i>

10
00:01:23,193 --> 00:01:26,193
Víš, jak to chodí.

11
00:01:30,575 --> 00:01:33,575
Život jde dál.

12
00:02:04,985 --> 00:02:07,985
Gnaghi!

13
00:02:33,096 --> 00:02:35,097
Gnaghi!

14
00:02:35,098 --> 00:02:38,098
Volám tě nejmíň hodinu. Gnaghi!

15
00:02:54,368 --> 00:02:56,404
Byl to Ghigini, zeměměřič.

16
00:02:56,405 --> 00:02:59,957
12. řada, třetí hrob, že?

17
00:03:13,387 --> 00:03:16,055
Hrob číslo 3.

18
00:03:16,056 --> 00:03:17,974
A je to!

19
00:03:17,975 --> 00:03:21,975
Vím, že už jsi to slyšel, drahý Ghigini,
ale tentokrát je to navždy.

20
00:03:26,733 --> 00:03:29,733
Odpočívej v pokoji.

21
00:03:31,071 --> 00:03:34,071
Ach, moje záda...

22
00:03:41,957 --> 00:03:45,957
Škoda kvalitního mramoru.
Opravované už to nevypadá tak dobře.

23
00:03:47,379 --> 00:03:50,379
Nevím, proč hroby prostě
jen nezasypou hlínou.

24
00:04:39,932 --> 00:04:42,932
........