1
00:00:00,150 --> 00:00:02,280
Tvůj kmotr tě
vezme domů, Molly.

2
00:00:02,500 --> 00:00:03,610
Evane!

3
00:00:03,620 --> 00:00:07,660
Zapomeň na svou mámu, Molly.
Už nikdy se nevrátí.

4
00:00:08,280 --> 00:00:10,070
Je červenec 1981.

5
00:00:10,070 --> 00:00:13,340
Rok, kdy zemřeli moji rodiče.
Jsem tu, abych je viděla.

6
00:00:13,390 --> 00:00:15,750
- Vím, že mám pravdu.
- Ne!

7
00:00:15,780 --> 00:00:17,020
Dovolím ti orazit mi zadek.

8
00:00:17,020 --> 00:00:19,790
- Orazíš mi už ten můj zadek?
- Co jste to řekla?

9
00:00:19,790 --> 00:00:22,660
- Mami. - Díky Bohu, že máte
s mojí dcerou stejné pouze jméno.

10
00:00:22,660 --> 00:00:24,520
Styděla bych se,
pokud by skončila jako vy.

11
00:00:24,540 --> 00:00:28,040
Vše je důležité.
Jen ještě nevím proč.

12
00:00:28,060 --> 00:00:30,710
Čekáme na tebe, Alex.

13
00:00:36,490 --> 00:00:38,570
Děkuji.

14
00:00:38,620 --> 00:00:41,600
Děkuji pěkně.

15
00:00:41,670 --> 00:00:43,940
Jsme rádi, že jste přišli
a že jste si nás zapnuli.

16
00:00:48,170 --> 00:00:51,160
Vím, že pokud se
otočím, tak zmizíš.

17
00:00:52,180 --> 00:00:53,660
Vím to.

18
00:01:01,200 --> 00:01:03,450
Vrátím se k tobě, Molly.

19
00:01:15,080 --> 00:01:16,860
Udejte nám polohu auta, přepínám.

20
00:01:16,880 --> 00:01:18,350
Wapping Wall, míří na východ.

21
00:01:18,400 --> 00:01:20,790
Wapping Wall.
Rozumím, přepínám a konec.

22
00:01:28,260 --> 00:01:30,510
Opatrně, šéfe,
skoro jsem přišel o snídani.

........