1
00:00:55,550 --> 00:00:57,270
DŮVĚRNÉ

2
00:00:57,350 --> 00:00:58,710
ZVLÁŠTNÍ AGENT JOHNNY ENGLISH
OPERAČNÍ KÓD

3
00:01:00,710 --> 00:01:02,430
Johnny English.

4
00:01:04,750 --> 00:01:07,510
Před pěti lety byl naše jednička.

5
00:01:07,830 --> 00:01:10,990
Ale v Mozambiku ztratil koncentraci.

6
00:01:11,070 --> 00:01:12,310
MOZAMBIK - říjen 2006
DŮVĚRNÉ

7
00:01:13,510 --> 00:01:14,510
KDE JE LEŽÍCÍ SOCHA ANNY LIVIE?

8
00:01:14,590 --> 00:01:16,710
KIKSY MI7
BEZ OCHRANY - PREZIDENT MRTVÝ

9
00:01:18,430 --> 00:01:21,230
OUHA-ZAMBIK
MI7 potupena v Africe

10
00:01:24,830 --> 00:01:26,750
Musí to být on?

11
00:01:26,830 --> 00:01:29,430
Náš kontakt bude mluvit jedině s ním.

12
00:01:30,350 --> 00:01:32,070
PROPUŠTĚN

13
00:01:32,150 --> 00:01:34,070
Kde tedy je?

14
00:02:00,510 --> 00:02:02,470
TIBETSKÉ POHOŘÍ

15
00:02:02,550 --> 00:02:07,310
Přišel jsi sem zapomenout
na svůj ostudný život.

16
00:02:08,350 --> 00:02:15,270
Tvá cesta k novému životu
ale nebude snadná, Englishi.

17
00:02:20,230 --> 00:02:26,950
<i>Náš cíl je prostý.
Posílit, co je slabé.</i>

18
00:02:29,390 --> 00:02:32,190
<i>Zpevnit, co je měkké.</i>

19
00:02:45,270 --> 00:02:48,350
<i>To bude trvat.</i>

20
00:02:52,950 --> 00:02:57,590
Mysl musí ovládat tělo.

21
00:03:00,390 --> 00:03:05,750
<i>Pevná mysl dokáže osvobodit tělo od bolesti.</i>

22
00:03:08,470 --> 00:03:10,790
Dobrá koncentrace, Englishi.

23
00:03:11,870 --> 00:03:15,190
Cože? Pálí! Pálí! Pálí!

24
........