1
00:00:04,760 --> 00:00:05,760
Podívejte se na to, kluci.

2
00:00:05,480 --> 00:00:08,010
- Veselé Vánoce.
- S tímhle neodejdeš.

3
00:00:10,064 --> 00:00:12,051
Jsem rád, že jste za mě
udělali špinavou práci.

4
00:00:14,130 --> 00:00:15,200
Teď...

5
00:00:15,433 --> 00:00:16,575
…sáhněte na pistole…

6
00:00:17,184 --> 00:00:18,200
…a ona zemře.

7
00:00:18,602 --> 00:00:21,200
Je tu dost pro všechny.
Nemusí se kvůli tomu střílet.

8
00:00:21,805 --> 00:00:23,240
Nejsem typ, co se rád dělí.

9
00:00:23,767 --> 00:00:25,840
Na tomhle jsme fakt těžce makali.

10
00:00:26,000 --> 00:00:27,276
Řekni to andělům.

11
00:00:34,317 --> 00:00:36,160
Mám špatné zprávy.
O Joeovi.

12
00:00:36,571 --> 00:00:39,040
Copak asi můj malý bratr
provedl tentokrát?

13
00:00:39,200 --> 00:00:40,680
Byl zavražděn.

14
00:00:41,931 --> 00:00:42,931
Kým?

15
00:00:43,280 --> 00:00:44,520
To nevím.

16
00:00:46,427 --> 00:00:48,377
Pak bude nejlepší, když to zjistíš.

17
00:00:49,600 --> 00:00:51,731
<i>Wild Boys - Episode 4</i>
~ Wild Fangirl ~

18
00:00:51,851 --> 00:00:53,440
překlad: vebon
korekce:drbna.kelisova

19
00:02:05,306 --> 00:02:06,742
Ahoj, kamaráde,
jak se vede?

20
00:02:07,905 --> 00:02:09,255
Dlouho jsme se neviděli.

21
00:02:13,668 --> 00:02:14,874
Pamatuješ si mě?

22
00:02:19,593 --> 00:02:20,687
Klid, klid.

23
00:02:24,670 --> 00:02:26,270
Bývali jsme kamarádi.

........