1
00:01:24,317 --> 00:01:25,317
Ty...

2
00:01:25,476 --> 00:01:26,846
Říkáš, že jsi...

3
00:01:26,976 --> 00:01:28,761
Tvá matka, Loki!

4
00:01:29,308 --> 00:01:31,918
Farbauti z Jotunheimu.

5
00:01:32,292 --> 00:01:34,541
Vdova po králi Laufey...

6
00:01:35,159 --> 00:01:36,559
Který byl tvůj otec.

7
00:01:36,999 --> 00:01:37,999
Já...

8
00:01:38,096 --> 00:01:39,596
Myslel jsem, že jsi mrtvá.

9
00:01:40,667 --> 00:01:42,921
Ne, můj synu, zatím žiji.

10
00:01:43,415 --> 00:01:47,482
All be in a state much for reduced
from that i went show.

11
00:01:47,512 --> 00:01:48,812
To nemůže být.

12
00:01:49,107 --> 00:01:53,607
Poté, co Odin zabil tvého otce
a většinu jeho mužů.

13
00:01:53,985 --> 00:01:56,312
Jeho armáda Asgardu se stáhla

14
00:01:56,342 --> 00:02:00,021
a nechala nás ubohé ženy
napospas.

15
00:02:02,384 --> 00:02:06,239
Dlouho jsme strádaly pod
útlakem našich tyranů.

16
00:02:07,053 --> 00:02:08,901
"Ale nevadí," pravila jsem.

17
00:02:09,259 --> 00:02:14,158
"Příjde čas, až můj Loki
ukáže tyranům z Asgardu

18
00:02:14,188 --> 00:02:16,744
sílu syna z Jotunheimu."

19
00:02:17,453 --> 00:02:21,155
Pravda, když ses narodil, tvůj
otec se za tebe styděl,

20
00:02:21,185 --> 00:02:23,548
jak jsi byl velmi maličký.

21
00:02:24,859 --> 00:02:29,723
Ale já mu řekla, že jeho velikost
není to, co ho proslaví.

22
00:02:30,100 --> 00:02:32,072
A podívej se na sebe nyní!

23
00:02:32,642 --> 00:02:35,221
Měla jsem pravdu. A víc než to.

24
........