1
00:00:00,138 --> 00:00:02,080
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:02,308 --> 00:00:03,762
Už sa viac nebudem ľutovať.

3
00:00:03,829 --> 00:00:05,631
<i>Lynette oznámila
svoje rozhodnutie.</i>

4
00:00:05,676 --> 00:00:07,692
Musím začať opäť randiť.

5
00:00:07,693 --> 00:00:10,667
<i>- Ale z jej prvého pokusu...
- Ten losos znie dobre.</i>

6
00:00:10,668 --> 00:00:11,693
V reštaurácii so steakmi?

7
00:00:12,043 --> 00:00:14,020
<i>sa vykľula katastrofa.</i>

8
00:00:14,021 --> 00:00:17,011
<i>Stres z utajovania zločinu...</i>

9
00:00:17,012 --> 00:00:19,050
Povedala si nám, že pokiaľ
si budeme navzájom dôverovať,

10
00:00:19,051 --> 00:00:21,050
všetko bude v poriadku.
Si v tom sama!

11
00:00:21,051 --> 00:00:24,320
<i>spôsobil nezhody medzi
Bree a jej priateľkami...</i>

12
00:00:24,392 --> 00:00:27,295
Ísť von je presne to, čo teraz
potrebuješ na zdvihnutie nálady.

13
00:00:27,300 --> 00:00:30,186
<i>A to ju priviedlo späť
k starej závislosti</i>

14
00:00:30,187 --> 00:00:32,204
<i>a zlákalo na veľmi
zlé chodníčky.</i>

15
00:00:37,972 --> 00:00:41,317
<i>Zamilovanosť môže v ľuďoch
prebudiť to najhoršie.</i>

16
00:00:42,542 --> 00:00:45,541
<i>Môže sa v nich
prebudiť lakomosť...</i>

17
00:00:45,958 --> 00:00:50,957
<i>či nevraživosť...</i>

18
00:00:50,958 --> 00:00:55,890
<i>alebo jednoducho ľahostajnosť.</i>

19
00:00:55,931 --> 00:01:00,914
<i>Ale na začiatku, kedy je láska
ešte stále nádejná,</i>

20
00:01:00,915 --> 00:01:03,930
<i>ľudia zo seba ukazujú
len to najlepšie.</i>

21
00:01:03,931 --> 00:01:05,943
Pripíjam na druhé šance.

22
00:01:05,944 --> 00:01:10,943
Oh, skôr na to, že si mi ty
dal druhú šancu.
........