1
00:00:03,181 --> 00:00:05,042
Byla to pěkná
oslava na rozloučenou.

2
00:00:05,044 --> 00:00:06,228
Taky bych řekl.

3
00:00:06,229 --> 00:00:07,264
Stejně je škoda,

4
00:00:07,265 --> 00:00:10,166
že byl profesor Rothman
donucený odstoupit.

5
00:00:10,168 --> 00:00:12,201
Jakou jinou možnost
univerzita měla?

6
00:00:12,203 --> 00:00:13,335
Zcvoknul se.

7
00:00:13,337 --> 00:00:16,088
Teoretickým fyzikům
se to stává pořád.

8
00:00:16,090 --> 00:00:18,340
Zajímalo by mě, kolik
ještě zbývá Sheldonovi.

9
00:00:20,410 --> 00:00:22,294
Ty krevety jsou
všechny stejně velké.

10
00:00:22,296 --> 00:00:24,930
Neexistuje žádný logický
postup, jak je sníst.

11
00:00:26,016 --> 00:00:30,186
Dlouho to trvat nebude.

12
00:00:30,188 --> 00:00:32,555
Hele, podívejte, to je
Rothmanova prázdná kancelář.

13
00:00:32,557 --> 00:00:34,306
- Smutné.
- Vskutku.

14
00:00:34,308 --> 00:00:35,524
Jo.

15
00:00:35,526 --> 00:00:37,142
Strašně smutné.

16
00:00:37,144 --> 00:00:39,311
Zabírám si ji.

17
00:00:41,098 --> 00:00:43,782
Jak je, kluci?

18
00:00:43,784 --> 00:00:45,784
Kripke,
co tady děláš?

19
00:00:45,786 --> 00:00:48,621
Přeměřuji si svou novou kancelář
kvůli závěsům.

20
00:00:48,623 --> 00:00:49,989
Tohle není tvoje kancelář.

21
00:00:49,991 --> 00:00:51,707
Ještě to nebylo
přiřazeno.

22
00:00:51,709 --> 00:00:53,409
Zamluvil jsem si ji
na Vánoční oslavě,
........