1
00:00:31,534 --> 00:00:33,995
<i>Popište mi, jak to funguje.</i>

2
00:00:33,995 --> 00:00:35,330
<i>Nevím.</i>

3
00:00:35,330 --> 00:00:38,542
<i>Zavřu oči. Otevřu je.
Stejně jako vy.</i>

4
00:00:38,875 --> 00:00:41,670
Popel k popelu,
prach k prachu.

5
00:00:41,670 --> 00:00:43,297
Zde leží Rex Thomas.

6
00:00:43,297 --> 00:00:45,716
<i>Vezměme to od začátku.</i>

7
00:00:46,175 --> 00:00:47,009
<i>Ne.</i>

8
00:00:48,177 --> 00:00:50,096
Začněme od této chvíle.

9
00:00:50,763 --> 00:00:52,682
Dobře tedy.

10
00:00:53,725 --> 00:00:56,520
Chápu, že jste se
vrátil zpátky do práce.

11
00:00:58,563 --> 00:01:00,274
<i>A oni se rozhodli
vám přidělit partnera.</i>

12
00:01:00,274 --> 00:01:03,277
- Detektive Brittene, tady.
- <i>Vega, je to nováček.</i>

13
00:01:03,277 --> 00:01:06,238
<i>Chtějí mě mít pod kontrolou,
dokud nebudu v pořádku.</i>

14
00:01:06,530 --> 00:01:08,449
A jste v pořádku?

15
00:01:10,201 --> 00:01:11,244
Ano.

16
00:01:13,913 --> 00:01:14,748
Svědkové?

17
00:01:14,748 --> 00:01:16,750
Jo, už jsem
jich vyslechl asi 20.

18
00:01:16,750 --> 00:01:18,752
Většina z nich vyběhla z baru,

19
00:01:18,752 --> 00:01:21,296
ale nikdo z nich neviděl,
jak to ten taxikář schytal.

20
00:01:21,296 --> 00:01:24,091
Ale je tady nějaký
pan Weaver, žije přímo nad...

21
00:01:24,091 --> 00:01:25,259
Kde je?

22
00:01:25,760 --> 00:01:27,345
Je támhle, pane.

23
00:01:29,680 --> 00:01:31,057
- Jak se vede?
........