1
00:02:18,096 --> 00:02:20,223
- Dobré ráno.
- Dobré ráno, madam.

2
00:02:22,059 --> 00:02:24,060
- Dobré ráno.
- Zdravím.

3
00:02:26,772 --> 00:02:30,942
Nové knihy. Som si istý,
že tam máte excelentné kusy.

4
00:05:05,013 --> 00:05:06,889
Konečne som ťa dostal!

5
00:05:07,057 --> 00:05:11,519
To nie je prvý krát, čo si
odo mňa kradol, je to tak?!

6
00:05:11,687 --> 00:05:14,313
- Rýchlo, vyprázdni si kapsy.
- Ubližujete mi!

7
00:05:14,481 --> 00:05:18,275
Vyprázdni si kapsy,
alebo zavolám staničného strážnika.

8
00:05:18,443 --> 00:05:20,111
Rob, ako ti hovorím!

9
00:05:30,539 --> 00:05:32,707
Čo s týmto všetkým robíš?

10
00:05:33,792 --> 00:05:36,377
- A druhú kapsu.
- V tej nič nie je.

11
00:05:37,587 --> 00:05:40,214
Kde je staničný strážnik?!

12
00:06:31,516 --> 00:06:33,225
Duchovia.

13
00:06:35,520 --> 00:06:42,318
Nakreslil si to ty?

14
00:06:44,362 --> 00:06:46,072
Kde si to ukradol?

15
00:06:46,239 --> 00:06:49,575
- Neukradol som to.
- Si zlodej a klamár.

16
00:06:49,743 --> 00:06:52,161
- Vypadni odtiaľto.
- Vráťte mi môj zápisník!

17
00:06:52,329 --> 00:06:53,537
Už to nie je tvoj zápisník!

18
00:06:53,705 --> 00:06:56,373
Je môj a urobím s ním, čo len budem chcieť!
Možno ho proste spálim!

19
00:06:56,541 --> 00:06:59,168
- Nie!
- Tak mi povedz, kto to nakreslil!

20
00:07:04,633 --> 00:07:06,509
Vypadni odtiaľto, ty malý zlodej!

21
00:07:09,054 --> 00:07:10,554
Čo tu stále robíš?

22
00:07:11,723 --> 00:07:14,433
- Choď!
- Maximilian, počuješ zverstvo?

........