1
00:00:33,535 --> 00:00:37,873
Pár dní po dobrodružstve so zlatou husou

2
00:00:38,040 --> 00:00:40,459
Som sa ocitol na pochybách.

3
00:00:42,336 --> 00:00:45,380
Bol môj osud byť zločinec...
alebo hrdina?

4
00:00:46,173 --> 00:00:47,841
Neviem.

5
00:00:48,008 --> 00:00:49,968
Jedna vec je ale istá.

6
00:00:50,135 --> 00:00:53,597
Som Kocúr v čižmách!

7
00:00:53,764 --> 00:00:54,765
Hej!

8
00:00:54,932 --> 00:00:56,516
Si Kocúr v čižmách?

9
00:00:57,142 --> 00:00:58,143
Som...

10
00:00:58,810 --> 00:01:00,187
Teda nie.

11
00:01:05,400 --> 00:01:09,279
Toto je škandál!
Z čoho som vôbec obvinený?

12
00:01:10,530 --> 00:01:13,325
Pretože som si istý, že máte
nesprávnu mačku.

13
00:01:14,743 --> 00:01:19,248
Predstavujem vám princeznu
Alessandru Bellagamba!

14
00:01:20,332 --> 00:01:23,460
Vaša Výsosť,
klaniam sa Vám.

15
00:01:23,627 --> 00:01:24,670
Ticho!

16
00:01:24,836 --> 00:01:27,589
Moje srdce bolo ukradnuté.

17
00:01:27,756 --> 00:01:31,009
Som nevinný.
Nikdy predtým som ťa v živote nevidel.

18
00:01:32,844 --> 00:01:34,388
Nie, Seňor Boots.

19
00:01:34,554 --> 00:01:37,349
Srdce ohnivého rubínu sa stratilo.

20
00:01:37,516 --> 00:01:40,269
Je to vzácny šperk môjho kráľovstva.

21
00:01:40,435 --> 00:01:44,815
Teraz na mieste, kde má byť Srdce je len diera.

22
00:01:44,982 --> 00:01:49,027
Chcem si Vás najať aby Ste našli a priniesli mi späť Srdce.

23
00:01:49,194 --> 00:01:51,405
Chcete si ma najať?

24
00:01:51,571 --> 00:01:55,867
........