1
00:00:11,366 --> 00:00:15,512
<i>Všetky deti veria na mágiu.
Prestanú veriť, keď vyrastú.</i>

2
00:00:15,788 --> 00:00:20,276
<i>Okrem tých, ktorí od nej zo sklamania
nad realitou už nič nečakajú.</i>

3
00:02:54,668 --> 00:02:56,373
Už si hore, J.R.?

4
00:04:51,044 --> 00:04:53,232
<i>Viem, kde sa skrývaš, J.R.</i>

5
00:04:53,356 --> 00:04:54,874
<i>Si v práčovni.</i>

6
00:04:55,115 --> 00:04:57,427
<i>Mám pre teba malé prekvapenie.</i>

7
00:06:00,709 --> 00:06:02,776
Thomas, raňajky sú už dávno na stole.

8
00:06:02,944 --> 00:06:05,208
Priveď starého otca a poď jesť.

9
00:06:06,172 --> 00:06:07,500
A prosím...

10
00:06:08,047 --> 00:06:09,111
Pusť toho psa.

11
00:06:37,411 --> 00:06:39,001
Vstávaj, starý!

12
00:06:41,993 --> 00:06:43,056
Vstávaj, a švihom!

13
00:06:49,629 --> 00:06:50,368
No tak.

14
00:06:54,100 --> 00:06:56,914
Počkaj, počkaj... Hotovo.

15
00:06:59,734 --> 00:07:02,900
Čo?
Čo mi to robíš?

16
00:07:04,104 --> 00:07:06,336
- Tak poďme.
- Vojna sa skončila!

17
00:07:07,386 --> 00:07:11,239
Chytil som poloslepého, diabetického vojaka.
Nemám talent.

18
00:07:11,577 --> 00:07:15,124
Thomas, hovoríš o svojom starom otcovi.
Poprosila by som trochu rešpektu.

19
00:07:15,891 --> 00:07:17,455
No čo, veď má pravdu.

20
00:07:20,030 --> 00:07:21,069
Dobré ráno, Thomas.

21
00:07:22,940 --> 00:07:25,536
Julie?
Kde mám lieky?

22
00:07:27,245 --> 00:07:28,347
Rovno pred sebou.

23
00:07:32,338 --> 00:07:33,763
Rovno pred tebou, dedko.

24
........