1
00:00:07,652 --> 00:00:08,458
Na zdraví.

2
00:00:09,156 --> 00:00:10,357
Sexu.

3
00:00:11,812 --> 00:00:12,746
Byl jsem jako řeka.

4
00:00:13,076 --> 00:00:14,944
Cítila jsi to?
Cítila jsi, jak jsem se na

5
00:00:15,012 --> 00:00:16,821
tebe potil?

6
00:00:17,198 --> 00:00:19,032
Byla jsi jako
kánoe na mém říčním těle.

7
00:00:20,551 --> 00:00:22,535
Jako bys s prsy
byla schopná plavby.

8
00:00:23,320 --> 00:00:24,202
Prsíčka.

9
00:00:24,587 --> 00:00:26,373
Přála bych si,
aby existovalo slovo,

10
00:00:26,768 --> 00:00:29,626
které by znamenalo uspokojení
a sebe pohrdání.

11
00:00:29,979 --> 00:00:33,039
Nikdy jsem neviděl ženu,
která by se kousala do ramena.

12
00:00:33,946 --> 00:00:35,081
To bylo naposledy.

13
00:00:35,166 --> 00:00:36,756
Včera jsi to
řekla dvakrát.

14
00:00:37,197 --> 00:00:38,001
Vrátíš se.

15
00:00:38,359 --> 00:00:39,419
Jsem jako
tvá droga.

16
00:00:39,789 --> 00:00:42,072
Potřebuješ tu sladkou
chuť ve svých žilách.

17
00:00:42,379 --> 00:00:44,614
Schmidttle
a škoda je způsobena.

18
00:00:45,675 --> 00:00:46,391
Neil Young, jo.

19
00:00:49,695 --> 00:00:52,215
Jen mě odsud dostaň,
než mě někdo uvidí.

20
00:00:55,486 --> 00:00:56,293
Schmidte?

21
00:01:03,092 --> 00:01:04,444
Měl jsi návštěvu
na sex?

22
00:01:04,528 --> 00:01:05,007
Co?

........