1
00:00:00,600 --> 00:00:01,600
Viděli jste...

2
00:00:01,602 --> 00:00:02,801
Cecilie, tohle je Aidan.

3
00:00:02,803 --> 00:00:04,703
- Jsem polda.
- Tys ji proměnila?

4
00:00:04,705 --> 00:00:06,872
Nic o ní nevíš.

5
00:00:06,874 --> 00:00:09,575
Když jsi mě proměnil,
znělo to jako

6
00:00:09,577 --> 00:00:11,310
steaky k večeři a sboristky k snídani.

7
00:00:11,312 --> 00:00:13,212
Jediné, cos musel udělat,
bylo souhlasit,

8
00:00:13,214 --> 00:00:14,913
a všechno by se pro nás změnilo.

9
00:00:14,915 --> 00:00:16,749
Dal jsem ti včechno.

10
00:00:16,751 --> 00:00:19,752
Nikdy se sem už nevrátíš.

11
00:00:19,754 --> 00:00:21,420
Už je to 80 let.

12
00:00:21,422 --> 00:00:22,454
Henry?

13
00:00:22,456 --> 00:00:23,589
Vy dva chcete být vlky

14
00:00:23,591 --> 00:00:24,823
už napořád!

15
00:00:24,825 --> 00:00:29,128
Joshi, tohle je Will, můj bývalý přítel.

16
00:00:29,130 --> 00:00:31,663
Děje se to téměř každou noc.
Sleduju ho.

17
00:00:31,665 --> 00:00:32,865
Je tu někdo?

18
00:00:32,867 --> 00:00:35,434
Snaží se prodrat na povrch.

19
00:00:35,436 --> 00:00:37,703
- Můj Bože!
- Vím, že za to může můj vlk.

20
00:00:37,705 --> 00:00:39,104
Ne!

21
00:00:39,106 --> 00:00:40,639
Prostě chce být volná.

22
00:00:40,641 --> 00:00:43,308
Nikdy jsem necítlila
nic tak silně.

23
00:00:43,310 --> 00:00:45,144
Ale nemůžu to ovládat.

24
00:00:46,312 --> 00:00:49,248
........