1
00:00:04,892 --> 00:00:06,091
<i>Promiň, Nigele.</i>

2
00:00:06,092 --> 00:00:07,877
Večeře trvala déle, než jsem
si myslela.

3
00:00:11,868 --> 00:00:15,050
A teď jsme zaseklí v zácpě.

4
00:00:15,052 --> 00:00:17,019
Jo, nárazník na nárazník.

5
00:00:17,632 --> 00:00:20,022
No, řekni Avě, že tam budeme
do hodiny, jo?

6
00:00:20,024 --> 00:00:20,615
Dobrá.

7
00:00:23,164 --> 00:00:24,998
Pročs mu
prostě neřekla pravdu?

8
00:00:25,000 --> 00:00:27,567
Protože znám svého
ex-manžela docela dobře,

9
00:00:27,569 --> 00:00:30,237
a vážně by ho to naštvalo
kdyby zjistil

10
00:00:30,239 --> 00:00:32,756
že jsme letěli ve tvém soukromém tryskáči
do San Franciska

11
00:00:32,758 --> 00:00:35,209
jen na smažené škeble.

12
00:00:35,211 --> 00:00:36,260
Jo, máš pravdu.

13
00:00:36,380 --> 00:00:37,344
Neměla bys mu to říkat.

14
00:00:37,346 --> 00:00:38,045
Děkuji.

15
00:00:38,047 --> 00:00:38,879
Já mu to řeknu.

16
00:00:39,756 --> 00:00:41,348
Chci pro tebe
udělat něco hezkého

17
00:00:41,350 --> 00:00:42,415
než odjedeš do Londýna.

18
00:00:42,896 --> 00:00:44,384
Budu pryč jen pár týdnů.

19
00:00:45,076 --> 00:00:46,026
A ...

20
00:00:46,654 --> 00:00:48,438
budeš mi chybět.

21
00:00:48,440 --> 00:00:51,068
A ty budeš chybět mě.

22
00:00:52,361 --> 00:00:53,527
Páni.
Co to bylo?

23
00:00:54,769 --> 00:00:56,547
Neměj strach, to je normální.

........