1
00:00:39,686 --> 00:00:42,314
- Čo sa deje?
- Banková lúpež.

2
00:00:42,389 --> 00:00:44,380
Nech sa prepadnem!

3
00:00:47,060 --> 00:00:50,291
Tam, vbehol do tej budovy!
Poď chytíme ho!

4
00:01:33,340 --> 00:01:35,331
Tubbs.

5
00:01:39,146 --> 00:01:42,411
<i>Dobre, dobre, dobre.</i>

6
00:01:42,482 --> 00:01:44,473
<i>Vstúpte.</i>

7
00:01:46,987 --> 00:01:50,150
Nie, moment. Vy si myslíte, že to je
bezpečnostná farba na peniaze, však?

8
00:01:50,223 --> 00:01:54,660
Človeče, to ste zle pochopili.
To ste si celé zle vysvetlili.

9
00:01:54,728 --> 00:01:59,358
Chápem. Stavím sa, že toto ti vyrobila tvoja žena
na kurze batikovania, je tak, Moreno?

10
00:01:59,433 --> 00:02:03,301
Nie, moja žena je turné s Menudo.
Toto som zohnal v Calle Ocho. (kubánska štvrť)

11
00:02:03,370 --> 00:02:05,361
A to je čo?

12
00:02:07,674 --> 00:02:11,269
- Len ďalšia vec, ktorú si našiel pri ceste?
- Nerád nosím peňaženku.

13
00:02:11,344 --> 00:02:14,006
Vydúva mi to vrecká.

14
00:02:14,080 --> 00:02:16,446
Hej! No tak.

15
00:02:16,516 --> 00:02:19,076
Čo za finty to tu
na mňa chlapi vyťahujete?

16
00:02:19,152 --> 00:02:22,053
- Vylez odtiaľ.
- Nikdy predtým som tie peniaze nevidel.

17
00:02:22,122 --> 00:02:24,886
Jasné. Milý denníček,
čo som robil keď som mal voľno.

18
00:03:35,328 --> 00:03:38,058
Je to Morenov štvrtý
vážny zločin.

19
00:03:38,131 --> 00:03:41,225
Viem už podrobnosti o všetkých,
koho pozná od svojej šiestej triedy.

20
00:03:41,301 --> 00:03:46,398
- Tak čo je nové?
- Tento prameň už vyschol, poručík.

21
00:03:46,473 --> 00:03:48,907
No, povedal, že má nový zdroj.

22
00:03:48,975 --> 00:03:51,034
Louis McCarthyho.
........