1
00:00:59,400 --> 00:01:06,000
Batman budoucnosti S01E03 - Výpadek
Z anglických titulků přeložil mleako.

2
00:01:34,394 --> 00:01:36,243
Tady Miller.
Sektor jedna je čistý.

3
00:01:37,129 --> 00:01:38,892
<i>Jak si vedou ti noví,
co jsme vám poslali?</i>

4
00:01:39,110 --> 00:01:40,777
Šlapeme si tu na hlavy.

5
00:01:41,023 --> 00:01:42,935
Dnes v noci tu k žádným
obtížím nedojde.

6
00:01:43,197 --> 00:01:44,735
Miller konec.

7
00:02:18,245 --> 00:02:21,147
Uzavřete to tu!
Nikdo se nedostane ven ani dovnitř!

8
00:02:30,829 --> 00:02:33,447
<i>Dostaňte odsud ten tanker,
než vybuchne!</i>

9
00:03:12,116 --> 00:03:13,547
Pojď dál, Bruci.

10
00:03:14,025 --> 00:03:17,543
Jaké příjemné překvapení.
Jak se držíš?

11
00:03:17,871 --> 00:03:19,449
Držím se hole.

12
00:03:20,890 --> 00:03:22,486
Velmi chytré.

13
00:03:23,433 --> 00:03:25,345
Musím říct, že rád vidím,

14
00:03:25,484 --> 00:03:27,808
že se zase zajímáš po těch letech.

15
00:03:29,587 --> 00:03:31,651
Máme štěstí, že tě máme.

16
00:03:32,641 --> 00:03:34,430
Měl by si chodit častěji.

17
00:03:34,564 --> 00:03:37,044
Zařídím ti nejlepší kancelář v budově.

18
00:03:37,187 --> 00:03:38,899
Teda kromě téhle.

19
00:03:39,287 --> 00:03:41,787
Na to raději nesahej.

20
00:03:42,541 --> 00:03:43,665
Nepřišel jsem sem kvůli obchodu,

21
00:03:43,897 --> 00:03:46,007
jestli si děláš starosti.

22
00:03:46,211 --> 00:03:48,513
Proč, Bruci!
Špatně jsi mě pochopil.

23
00:03:48,845 --> 00:03:50,477
Nedělám si starosti.

........