1
00:00:16,359 --> 00:00:18,236
SATURN ENTERTAINMENT
uvádí

2
00:00:32,833 --> 00:00:36,629
LÁSCE NA STOPĚ

3
00:02:45,883 --> 00:02:49,011
<i>Před několika lety</i>

4
00:02:51,556 --> 00:02:53,349
- Omlouvám se.
- Pardon.

5
00:02:55,268 --> 00:02:57,520
- Chcete je? Vezměte si je.
- Ne.

6
00:02:57,853 --> 00:02:59,480
Jsou poslední.

7
00:02:59,689 --> 00:03:03,067
- Máte ještě další pár?
- To je vše, co máme.

8
00:03:03,276 --> 00:03:05,570
- Vy nemáte sklad? - Ne.
- Nebo sklep? - Ne.

9
00:03:05,736 --> 00:03:07,822
A půdu taky nemáme.

10
00:03:09,949 --> 00:03:11,826
Klidně si je vemte.

11
00:03:12,034 --> 00:03:14,329
- Vy jste je viděl první.
- Trvám na tom.

12
00:03:16,163 --> 00:03:17,332
Vezměte si je.

13
00:03:18,749 --> 00:03:21,001
Tak moment!
Dovolte, pane! Ty jsou naše.

14
00:03:21,211 --> 00:03:23,296
Vaše rukavice? Jak to?

15
00:03:23,463 --> 00:03:26,216
Visí tu a čekají na mě.

16
00:03:26,424 --> 00:03:29,927
- Zrovna jsme o nich mluvili.
- Víte co?

17
00:03:30,177 --> 00:03:32,680
Můžete si o nich povídat,
až je zaplatím.

18
00:03:32,847 --> 00:03:35,891
Za pět dnů jsou Vánoce.

19
00:03:36,100 --> 00:03:38,185
Snad můžu nakoupit dárky.

20
00:03:38,436 --> 00:03:41,314
Měl to být speciální dárek.

21
00:03:41,522 --> 00:03:44,066
Mysleli jsme právě na ně.

22
00:03:44,234 --> 00:03:45,693
Komu je chcete dát?

23
00:03:45,943 --> 00:03:48,028
- Mému příteli.
........