1
00:00:56,547 --> 00:00:59,091
Čí jsou to stopy?

2
00:01:04,388 --> 00:01:06,807
Mami!

3
00:01:06,932 --> 00:01:09,810
Byl tady Grufallo!

4
00:01:13,981 --> 00:01:16,442
Hmm. Ne.

5
00:01:16,484 --> 00:01:19,987
Jsou příliš malé.
- Huh?

6
00:01:19,987 --> 00:01:24,283
Koho by mohly být?
- Koho by mohly být?

7
00:01:24,283 --> 00:01:25,326
Hmm?

8
00:01:27,370 --> 00:01:29,372
Nuže...

9
00:01:31,707 --> 00:01:33,793
povím vám, koho by mohly být.

10
00:02:04,198 --> 00:02:06,450
Ahhh!
- Oh!

11
00:02:41,736 --> 00:02:44,363
Gruffalo řekl, že...

12
00:02:44,405 --> 00:02:48,826
Žádný Gruffalo by neměl nikdy
zanechat stopy v hlubokém, tmavém lese.

13
00:02:48,826 --> 00:02:50,036
Proč ne?

14
00:02:50,077 --> 00:02:52,788
Proč ne? Oh!

15
00:02:52,830 --> 00:02:58,044
Protože pokud to uděláš,
Velká zlá myš bude o tobě vědět.

16
00:03:00,463 --> 00:03:02,048
Jednou jsem jí potkal.

17
00:03:02,048 --> 00:03:03,632
Prohlásil Gruffalo.

18
00:03:05,342 --> 00:03:08,304
Potkal jsem jí velmi, velmi dávno.

19
00:03:18,230 --> 00:03:20,232
Jak vypadá?

20
00:03:20,232 --> 00:03:22,193
Řekni mi, tati.

21
00:03:22,234 --> 00:03:25,738
Je strašně velká a strašně zlá?

22
00:03:25,738 --> 00:03:29,241
Um... už si přesně nepamatuji.

23
00:03:29,241 --> 00:03:30,951
Řekl Gruffalo.

24
00:03:40,419 --> 00:03:43,381
Potom se na chvíli zamyslel...
........