1
00:00:29,706 --> 00:00:34,878
DIKTÁTOR

2
00:01:38,525 --> 00:01:42,196
Jakákoli podoba
mezi diktátorem Hynkelem

3
00:01:42,488 --> 00:01:45,949
a židovským holičem
je čistě náhodná.

4
00:01:47,534 --> 00:01:50,370
Příběh se odehrává
mezi dvěma světovými válkami,

5
00:01:50,662 --> 00:01:53,499
kdy šílenství se utrhlo ze řetězu,

6
00:01:53,791 --> 00:01:56,085
svoboda svěsila hlavu

7
00:01:56,376 --> 00:01:58,962
a lidskost byla tak trochu odkopnuta.

8
00:02:00,422 --> 00:02:02,841
SVĚTOVÁ VÁLKA

9
00:02:54,643 --> 00:02:57,396
<i>Ke konci světové války
Tománie slábla.</i>

10
00:02:57,688 --> 00:03:01,400
<i>Zatímco uvnitř země nově vypuklá
revoluce nabádala k míru,</i>

11
00:03:01,608 --> 00:03:03,610
<i>vojska Tománie bojovala na frontě</i>

12
00:03:03,902 --> 00:03:08,198
<i>pevně přesvědčena o svém
vítězství nad nepřítelem.</i>

13
00:03:08,657 --> 00:03:11,160
<i>Dalekonosné dělo - Tlustá Berta</i>

14
00:03:11,452 --> 00:03:13,662
<i>se poprvé objevilo
na západní frontě,</i>

15
00:03:13,954 --> 00:03:16,498
<i>aby rozsévalo
hrůzu v liniích nepřítele.</i>

16
00:03:16,790 --> 00:03:21,170
<i>Její cíl: katedrála Notre Dame,
vzdálena 120 km.</i>

17
00:03:24,047 --> 00:03:27,050
Náklon - 95 452!

18
00:03:29,845 --> 00:03:31,263
Připraveni!

19
00:03:31,513 --> 00:03:32,347
Pal!

20
00:03:50,449 --> 00:03:51,909
Zpět na místo!

21
00:03:53,202 --> 00:03:56,497
Proveďte opravu střelby: 95 455!

22
00:04:00,292 --> 00:04:01,293
Závěr zavřený!

23
00:04:01,710 --> 00:04:02,753
Připraveni ke střelbě!
........