1
00:01:25,535 --> 00:01:30,200
"Tento příběh není
obviněním ani vyznáním

2
00:01:30,280 --> 00:01:36,040
a už vůbec ne dobrodružstvím,

3
00:01:36,120 --> 00:01:41,800
neboť smrt není dobrodružstvím
pro ty, kdo jí stojí tváří v tvář.

4
00:01:41,880 --> 00:01:47,520
Chce jen vypovědět o
generaci mužů, kteří,

5
00:01:47,600 --> 00:01:53,240
přestože unikli granátům války,

6
00:01:53,320 --> 00:01:58,240
byli tou válkou zničeni..."

7
00:02:02,400 --> 00:02:04,120
Třicet tisíc.

8
00:02:04,200 --> 00:02:06,800
- Rusů?
- Ne, Francouzů.

9
00:02:06,920 --> 00:02:10,280
Rusů chytáme víc než tolik každý den.

10
00:02:29,520 --> 00:02:31,080
Pane Pošťák.

11
00:02:32,200 --> 00:02:35,240
Válka je válka a šnaps
je šnaps a život jde dál.

12
00:02:35,320 --> 00:02:37,240
Nedal jste mi dnes poštu.

13
00:02:37,320 --> 00:02:39,320
Promiňte, pane Meyere.

14
00:02:43,240 --> 00:02:45,640
Nazdar, Himmelstossi. Něco pro nás?

15
00:02:45,760 --> 00:02:48,040
- Ne, pane Petře.
- Něco tam určitě je.

16
00:02:48,120 --> 00:02:50,560
Tak na, ty rošťáku.

17
00:02:50,680 --> 00:02:54,080
Prosím. Tohle je stejně
poslední, co doručuju.

18
00:02:54,160 --> 00:02:56,480
- Cože?
- Zítra si převlíknu uniformu.

19
00:02:56,600 --> 00:02:58,960
- Vy jdete do armády?
- Ano, odvedli mě.

20
00:02:59,040 --> 00:03:01,400
Jsem seržant v záloze.

21
00:03:01,520 --> 00:03:03,800
Mě odvedou taky, jestli
to neskončí za pár měsíců.

22
00:03:03,880 --> 00:03:06,920
- Ale to skončí.
- Určitě ano.

23
........