1
00:00:02,200 --> 00:00:03,900
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,700 --> 00:00:07,400
Rachel.

3
00:00:07,800 --> 00:00:09,200
Rachel? Rachel, slyšíš mě?

4
00:00:09,600 --> 00:00:11,300
Nemůžu být zase sama.

5
00:00:12,400 --> 00:00:14,500
Nebudeš. Pojedeš se mnou domů.

6
00:00:17,900 --> 00:00:19,000
Pojď sem.

7
00:00:21,400 --> 00:00:23,200
Lindsey Evelyn Straussová...

8
00:00:23,500 --> 00:00:24,700
vezmeš si mě?

9
00:00:27,400 --> 00:00:30,100
Padej! Carrie, okamžitě
odsud vypadni!

10
00:00:32,500 --> 00:00:33,800
Já jsem si toho s tebou
zakusila dost, Nathane.

11
00:00:33,801 --> 00:00:37,300
Byla jsem s tebou v dobrým i ve zlým,
v nemoci i ve zdraví, ale nevěru nestrpím.

12
00:00:37,301 --> 00:00:39,700
Ale takhle to nebylo, jasný?
Nic jsem s ní neměl.

13
00:00:39,701 --> 00:00:42,600
Ty říkáš, že líbání se s Carrie a
dívání se, jak plave nahá, nic není?

14
00:00:42,601 --> 00:00:45,000
Já ji nepolíbil! Kolikrát
ti to ještě musím říct?

15
00:00:45,001 --> 00:00:48,600
- Já už tohle nesnesu!
- Neodvažuj se obracet to proti mně.

16
00:00:51,300 --> 00:00:52,300
Jamie!

17
00:00:52,800 --> 00:00:54,200
- Jamie!
- Jamie!

18
00:00:57,300 --> 00:00:58,100
Bože, prosím!

19
00:00:58,101 --> 00:01:00,400
Ne, táhni od nás!
Tohle manželství skončilo!

20
00:01:00,401 --> 00:01:02,400
- Haley.
- Prosím, bože.

21
00:01:04,200 --> 00:01:06,200
Chci... se rozvést!

22
00:01:10,200 --> 00:01:13,500
ONE TREE HILL
S05E11 Budeš potřebovat
někoho na své straně

........