1
00:04:31,925 --> 00:04:36,930
- Jacob byl dobrý farmář.
- Ale ne muž, co by pro tebe měl kupovat koně.

2
00:04:36,880 --> 00:04:42,845
Hochleitnere, nebyl to tvůj otec,
kdo mu prodal koně s prasklým varletem?

3
00:04:43,095 --> 00:04:48,851
- "Má ho tak ochablé kvůli včelímu bodnutí."
- Ten kůň měl jednu kouli v pořádku.

4
00:04:49,101 --> 00:04:50,978
Nic víc.

5
00:05:22,301 --> 00:05:23,594
Rachel ...

6
00:05:27,097 --> 00:05:31,977
Je mi líto Jacoba.
Jistě je v nebi.

7
00:05:33,145 --> 00:05:34,897
Děkuju, Danieli.

8
00:07:42,482 --> 00:07:45,319
- Danieli.
- Dobrý den.

9
00:07:46,486 --> 00:07:50,240
Takže, poprvé do velkého města?

10
00:07:50,490 --> 00:07:53,869
Uvidíš tolik věcí.

11
00:07:54,786 --> 00:07:56,413
Zavři oči.

12
00:08:00,167 --> 00:08:02,836
Otevři je.

13
00:08:07,716 --> 00:08:09,426
Samueli, opatrně!

14
00:08:12,095 --> 00:08:14,181
Brzy se vrátíte.

15
00:08:17,851 --> 00:08:19,603
Samueli!

16
00:08:23,732 --> 00:08:25,275
Samueli,...

17
00:08:31,406 --> 00:08:34,826
Buď tam opatrný mezi těmi Angličany.

18
00:09:03,855 --> 00:09:05,774
Mami, podívej!

19
00:09:58,535 --> 00:10:00,745
To je hezký amenitský chlapec.

20
00:10:03,123 --> 00:10:06,585
Máme jízdenky do Baltimoru.
Kde ten vlak je?

21
00:10:06,835 --> 00:10:09,963
Má tři hodiny zpoždění. Uslyšíte
hlášení, až bude čas nastoupit.

22
00:10:10,213 --> 00:10:16,219
Jen si sedněte tamhle.
Musím počkat na tyhle lidi.

23
00:10:20,098 --> 00:10:22,809
Mami, podívej. Co je tohle?

........