1
00:00:11,645 --> 00:00:15,136
<i>My, chirurgové, jsme školení,
abychom se spolu radili,</i>

3
00:00:17,717 --> 00:00:22,402
<i>- získávali protichůdné názory.</i>
- Nekardiogenní plicní otok.

5
00:00:22,579 --> 00:00:26,270
- Aortálně-pulmonární disekce.
- Přesně. Ne, počkej. Blbost.

8
00:00:26,270 --> 00:00:30,488
Tím jsem jen chtěla říct,
že konečně rozumím složitostem

10
00:00:30,488 --> 00:00:33,554
postobstruktivního plicního otoku.

12
00:00:33,554 --> 00:00:36,661
<i>K obstarání si druhého posudku
dokonce vyzýváme vlastní pacienty.</i>

13
00:00:36,661 --> 00:00:42,225
Jsem totiž od čtyř vzhůru a učím
se s Callie na závěrečky. Od čtyř.

16
00:00:42,225 --> 00:00:44,541
Od včerejška jsem neviděla
manžela ani malou,

17
00:00:44,541 --> 00:00:49,034
a je mi to fuk, protože mi Callie
vytřela zrak. Taková nalejvárna.

19
00:00:49,034 --> 00:00:53,681
Ještě teď se mi kouří z hlavy.
Doslova mi z ní šlehají plameny.

21
00:00:53,681 --> 00:00:57,712
To je fakt... No nic.
Víš co? Uvidíme se pak.

23
00:00:57,712 --> 00:01:02,993
Je fakt třída. Komisionálky zvládnu
levou zadní. Pěkně si je podám.

26
00:01:02,993 --> 00:01:07,525
- Jo, komisionálky, se poddáš, jasně.
- Protože... Co vyvádíme? - Nic.

30
00:01:07,525 --> 00:01:11,118
<i>Jenže k čemu si vyběhávat druhý
posudek, když víte, že máte pravdu?</i>

32
00:01:11,132 --> 00:01:15,501
- Vypadáš divně. Co do tebe vjelo?
- Nic do mě nevjelo. Mluvilas...

34
00:01:15,504 --> 00:01:18,236
Mluvilas o komisionálkách...

36
00:01:18,236 --> 00:01:21,248
Vyzdvihovala jsem Callie, jaká je dobrá
učitelka, a tys mě vůbec neposlouchala.

38
00:01:21,248 --> 00:01:23,603
- Poslouchala.
- A co jsem říkala?

39
00:01:23,640 --> 00:01:27,011
<i>- Nebudeme si nic nalhávat...</i>
- Cristino?

41
00:01:27,067 --> 00:01:28,867
<i>Chirurgové připomínají kovboje.</i>

42
00:01:28,867 --> 00:01:34,459
Kouří se ti z hlavy, Callie je
........