1
00:00:18,167 --> 00:00:23,500
Tento film je věnován
Federicu De Laurentiisovi.

2
00:00:24,583 --> 00:00:28,083
HOLLYWOOD CLASSIC ENTERTAINMENT
uvádí

3
00:00:47,042 --> 00:00:51,167
Na počátku
bylo všechno velmi nejisté.

4
00:00:52,417 --> 00:00:56,667
Vězte,
že se píše rok 10 191.

5
00:00:57,667 --> 00:01:04,167
Probádanému vesmíru vládne
padišáh imperátor Shaddam IV., můj otec.

6
00:01:05,958 --> 00:01:11,583
Ve vesmíru je v této době
nejvzácnější látkou koření melanž.

7
00:01:12,417 --> 00:01:15,417
Koření prodlužuje život.

8
00:01:16,208 --> 00:01:19,917
Koření prohlubuje vědomí.

9
00:01:21,167 --> 00:01:24,458
Ani vesmírné cesty
se bez něj neobejdou.

10
00:01:24,833 --> 00:01:27,375
Navigátoři Kosmické gildy,

11
00:01:27,458 --> 00:01:31,792
kteří během více než čtyř tisíc let
vlivem koření zmutovali,

12
00:01:31,875 --> 00:01:38,292
používají oranžový plyn z koření,
jež jim umožňuje zakřivovat prostor,

13
00:01:38,958 --> 00:01:44,958
a takto se přesouvat
do jakékoli části vesmíru.

14
00:01:45,625 --> 00:01:49,292
A na něco bych
málem zapomněla.

15
00:01:49,833 --> 00:01:55,333
To koření se nachází
jen na jedné planetě v celém vesmíru.

16
00:01:56,167 --> 00:02:00,292
Na pusté a vyprahlé planetě
s rozsáhlými pouštěmi.

17
00:02:01,292 --> 00:02:06,542
Ve skalách těchto pouští se skrývá
národ, kterému se říká fremeni.

18
00:02:07,292 --> 00:02:10,125
Ti věří dávnému proroctví,

19
00:02:10,208 --> 00:02:14,167
že jednou přijde spasitel,

20
00:02:14,458 --> 00:02:17,583
který je dovede ke svobodě.

21
00:02:19,125 --> 00:02:22,042
Tou planetou je Arrakis,

22
00:02:22,667 --> 00:02:25,958
........