1
00:00:01,864 --> 00:00:05,232
<i>Děti, rok 2012 začal
docela bláznivě.</i>

2
00:00:05,396 --> 00:00:09,215
<i>Barney potkal Quinn,
Kevin si rozmyslel žádost o ruku Robin,</i>

3
00:00:09,457 --> 00:00:10,583
<i>Já jsem řekl Robin...</i>

4
00:00:10,585 --> 00:00:11,951
Miluju tě, Robin.

5
00:00:12,153 --> 00:00:14,804
<i>A když jsem se zeptal,
jestli mě taky miluje, odpověděla...</i>

6
00:00:15,267 --> 00:00:16,322
Ne.

7
00:00:16,324 --> 00:00:17,573
<i>Marshall řekl Robin...</i>

8
00:00:17,575 --> 00:00:19,142
Musíš se odstěhovat.

9
00:00:19,544 --> 00:00:21,668
<i>A Robin to udělala.</i>

10
00:00:30,426 --> 00:00:32,655
Nemůžu ten pokoj ani vidět.

11
00:00:33,290 --> 00:00:35,558
Proč musím být tak citlivý?

12
00:00:36,456 --> 00:00:39,061
Tak to nevím, kámo.
Podívej se na mě a tu Quinn.

13
00:00:39,260 --> 00:00:43,025
Já hloupě netlachám o tom,
že má krásný úsměv,

14
00:00:43,228 --> 00:00:46,902
že má vlasy jako
medově zlaté hedvábí

15
00:00:47,064 --> 00:00:53,208
a že má oči jako jižní Tichý oceán
políbený zlatými slunečními paprsky.

16
00:00:53,374 --> 00:00:55,110
Ani si nepamatuju,
jak vypadá.

17
00:00:55,112 --> 00:00:59,632
- Očividně se ti líbí, kámo. - Neumíš číst
mezi řádky, Tede? Očividně se mi líbí!

18
00:00:59,954 --> 00:01:01,517
Jak se mi to stalo?

19
00:01:01,866 --> 00:01:04,753
Kdy se ze mě stal takový
přeslazený romantik?

20
00:01:06,534 --> 00:01:10,092
Podle mě je pro tebe prospěšné,
že k nějaké ženě skutečně něco cítíš

21
00:01:10,094 --> 00:01:12,494
a nevidíš ji jenom jako věc.

22
00:01:12,864 --> 00:01:14,346
- Výměna?
- Jasně.

........