1
00:00:19,698 --> 00:00:24,374
PRINC A TANEČNICE

2
00:01:46,058 --> 00:01:49,209
LONDÝN
STŘEDA 21. ČERVNA 1911

3
00:01:54,018 --> 00:01:58,455
"Mezi těmi, kdo přijeli na korunovaci
krále Jiřího V. a královny Marie,

4
00:01:58,698 --> 00:02:03,135
je karpatský regent,
Jeho Výsost velkovévoda Charles.

5
00:02:03,338 --> 00:02:07,968
Doprovází ho současný král,
jeho syn a královna vdova.

6
00:02:08,258 --> 00:02:10,977
Budou ubytováni
na karpatském vyslanectví

7
00:02:11,178 --> 00:02:13,976
na Belgrave Square."

8
00:02:14,498 --> 00:02:16,056
Prokristapána.

9
00:02:18,298 --> 00:02:21,688
Chcete říct,
že o Karpatii nic nevíte?

10
00:02:21,898 --> 00:02:24,458
Ani nevím, kde to je.

11
00:02:24,618 --> 00:02:26,256
Jak dlouho jste na zamini?

12
00:02:26,418 --> 00:02:28,534
15 let. Ale v sekci Dálného východu.

13
00:02:28,738 --> 00:02:29,853
To vás neomlouvá.

14
00:02:30,058 --> 00:02:33,289
Co kdybych já řekl,
že nevím nic o Siamu?

15
00:02:33,498 --> 00:02:35,216
Nijak by mi to nevadilo.

16
00:02:35,418 --> 00:02:38,455
-Tak se nikam nedostanete.
-Ani z té práce?

17
00:02:38,658 --> 00:02:40,489
Rozhodně ne.

18
00:02:40,738 --> 00:02:43,889
Váš předchůdce měl nehodu
a vy ho musíte zastoupit.

19
00:02:44,098 --> 00:02:48,057
Jste přidělen k doprovodu
velkovévody Charlese.

20
00:02:48,258 --> 00:02:52,729
Měl jsem jiné plány.
A neumím ani slovo karpatsky.

21
00:02:52,938 --> 00:02:56,897
Nevadí. Jsou velice
hrdí na svou angličtinu.

22
00:02:58,058 --> 00:02:59,491
Podívejte.

........