1
00:00:04,969 --> 00:00:05,999
BEAVIS
PŘEKLAD:

2
00:00:06,000 --> 00:00:09,395
BEAVIS & BUTT-HEAD
PŘEKLAD: MAAREK753951

3
00:00:10,466 --> 00:00:14,924
STROJ ČASU

4
00:00:16,189 --> 00:00:20,407
Třído, dnes
navštívíme Prairie Falls.

5
00:00:20,727 --> 00:00:27,440
Histroricky přesnou repliku
zemědělské usedlosti z roku 1832.

6
00:00:27,467 --> 00:00:33,270
Takže se nedivte, když se objeví
můj pra pra dědeček Van Driessen.

7
00:00:43,817 --> 00:00:45,884
Kde to jsme?

8
00:00:47,054 --> 00:00:50,555
To nevím.

9
00:00:50,557 --> 00:00:52,691
Možná jsme jeli špatným autobusem.

10
00:00:52,693 --> 00:00:54,859
Pojď, mám hlad.

11
00:00:58,398 --> 00:01:00,999
Vítejte v Prairie Falls.

12
00:01:01,001 --> 00:01:03,968
Vy študáci máte štěstí, že
jste mohli cestovat v čase

13
00:01:03,970 --> 00:01:07,238
do typické zemědělské
usedlosti z 19. století.

14
00:01:07,240 --> 00:01:10,208
Račte dál a seznamte
se s dalšími občany.

15
00:01:11,645 --> 00:01:16,139
Neříkal ten chlápek
něco o cestování v čase?

16
00:01:16,510 --> 00:01:19,117
Buďte zdrávi, dobří cizinci.

17
00:01:19,119 --> 00:01:21,352
Jmenuji se Tobias Van Driessen

18
00:01:21,354 --> 00:01:27,526
Skromný, leč tvrdě pracující švec, jež
přebývá ve staré chatrči dole u řeky.

19
00:01:27,728 --> 00:01:31,563
Proč mluví Van Driessen jako cizinec?

20
00:01:31,565 --> 00:01:33,031
To netuším.

21
00:01:33,033 --> 00:01:34,499
Možná jsme v Mexiku nebo co.

22
00:01:35,602 --> 00:01:38,703
- Jdeme najít telku.
- Telku?

23
........