1
00:00:01,266 --> 00:00:02,950
Jake bude teď
chvíli mimo službu.

2
00:00:03,070 --> 00:00:05,991
Aha. Takže ty jsi ten druhý?

3
00:00:06,093 --> 00:00:07,913
Ne. Já jsem ten první.

4
00:00:08,159 --> 00:00:10,552
Charlie? Co to děláš?

5
00:00:10,788 --> 00:00:13,676
Omlouvám se, ale díky za všechno.

6
00:00:14,626 --> 00:00:16,959
- Co tady sakra dělá Tanya?
- To nevím.

7
00:00:17,136 --> 00:00:18,696
Frances jí zrovna nemusí, Rayi.

8
00:00:18,816 --> 00:00:21,073
Jsi pasák a Ray pro tebe pracuje.

9
00:00:21,292 --> 00:00:23,237
Není hloupá, přišla na to.

10
00:00:23,565 --> 00:00:25,799
Ona o tom ví?
Co jí teď řeknu?

11
00:00:26,456 --> 00:00:27,627
Prostě za ní běž.

12
00:00:30,397 --> 00:00:33,734
<font color="#ec14bd">Sync & corrected by honeybunny</font>
<font color="#ec14bd">www.addic7ed.com</font>

13
00:00:36,059 --> 00:00:40,059
<i><b><u>Hung S03E10
"The Whole Beefalo"</u></b></i>

14
00:00:40,560 --> 00:00:44,960
<i><b>Překlad: Big Willie</b></i>

15
00:00:45,300 --> 00:00:47,855
<i># Need a new love? #</i>

16
00:00:49,880 --> 00:00:52,426
<i># hey, I'm ready #</i>

17
00:00:53,667 --> 00:00:56,268
<i># want my time? #</i>

18
00:00:57,904 --> 00:01:01,406
<i># and I'm willing, yeah #</i>

19
00:01:01,441 --> 00:01:04,176
<i># 'cause I'm the one #</i>

20
00:01:04,210 --> 00:01:06,211
<i># who's gonna show #</i>

21
00:01:06,245 --> 00:01:09,181
<i># when there's nobody #</i>

22
00:01:10,284 --> 00:01:12,085
<i># I'll be your man #</i>

23
00:01:15,956 --> 00:01:17,991
<i># yeah, I'm the one #</i>

24
00:01:18,025 --> 00:01:20,060
<i># who's gonna show #</i>
........