1
00:02:38,913 --> 00:02:47,832
Z anglických titulků přeložil
-=Leo444=-
Titulky.com-Leo4442

2
00:02:50,231 --> 00:02:52,435
Cílem Barron Industries je ...

3
00:02:52,536 --> 00:02:54,805
... v digitálním světě...

4
00:02:54,903 --> 00:02:57,075
překonat 3D.

5
00:02:57,400 --> 00:02:58,829
Přemýšleli jste někdy ...

6
00:02:58,935 --> 00:03:01,172
... že když odesíláte data

7
00:03:01,463 --> 00:03:02,870
z jednoho
telefonu do druhého ...

8
00:03:02,967 --> 00:03:06,316
... jak se dostanou na druhý konec světa?

9
00:03:07,223 --> 00:03:11,282
Ve světě satelitů, mobilních telefonů a internetu ...

10
00:03:11,415 --> 00:03:14,263
... je tolik záření, a frekvencí
kolem nás.

11
00:03:18,071 --> 00:03:20,754
Všude, jako vzduch.

12
00:03:20,855 --> 00:03:22,677
Tento virtuální svět ...

13
00:03:22,839 --> 00:03:25,971
... je neustále kolem nás.

14
00:03:26,552 --> 00:03:29,269
V nákupních centrech.

15
00:03:29,655 --> 00:03:34,260
Na ulicích a v domech,
tak i v této konferenční místnosti.

16
00:03:39,159 --> 00:03:42,455
Tohle záření umožňuje
digitálním datům ...

17
00:03:42,743 --> 00:03:43,888
... být všude.

18
00:03:44,055 --> 00:03:50,165
Pan Barron tu s námi nemůže být ...

19
00:03:50,488 --> 00:03:53,749
... takže nám poslal fotku.

20
00:03:53,847 --> 00:03:59,510
Za použití nějakého zařízení,
můžeme tuto fotku ...

21
00:03:59,607 --> 00:04:00,622
... přivést k životu?

22
00:04:00,760 --> 00:04:02,189
Můžeme ho vidět?

23
00:04:03,895 --> 00:04:07,091
Pomocí naší technologie..ano.

24
........